Crowdfunding, a dyskryminacja cenowa

share on:

Kilka prostych schematów zastosowania finansowania społecznościowego jako sposobu pozyskiwania kapitału opisałem w poprzednich postach. Warto zwrócić uwagę na ten proces także z punktu widzenia dużego przedsiębiorstwa. Crowdfunding można skwantyfikować i relatywnie łatwo wykorzystać w wielu firmach, a korzyści mogą mieć wymiar nie tylko finansowy.

Crowdfunding w przedsiębiorstwie może mieć charakter ideologicznie nieco zbliżony do zawarcia kontraktu terminowego na dostarczenie określonych dóbr w ustalonym terminie w przyszłości, przy czym płatność następuje w bieżącym momencie. Jest to nieco rozszerzona forma przedsprzedaży (ang. pre-sale).

Podstawowo model opiera się na dyskryminacji cenowej i zaoferowaniu produktu w cenie niższej, zanim finalny produkt zostanie wyprodukowany i udostępniony na rynku. Takie rozwiązanie generuje szereg korzyści dla przedsiębiorstwa:

  • wpływy pieniężne zaliczkowe, które pozwolą na pokrycie kosztów produkcji
  • ilościową reakcje rynku na produkt, po cenie z dyskontem
  • jakościowy feedback klientów, dzięki odpowiednim narzędziom komunikacji, wspierający współtworzenie i ewolucję danego produktu lub usługi
  • niskokosztową promocję
  • rozbudowaną informację rynkową, pozwalającą na analizę i reakcję
  • zwiększenie transparentności i innowacji technologicznej przedsiębiorstwa, które są doskonałą wizytówką

Różnicą między takim rodzajem finansowania społecznościowego, a przedsprzedażą dla klienta, jest fakt, iż staje się on pasywnym inwestorem, który zyskuje dzięki uzyskanemu dyskontu. Stali klienci mają także interes w utrzymaniu dobrej kondycji finansowej partnera biznesowego, a opisywany proces pozwala zbudować zainteresowanie, zaufanie i zacieśnić relacje biznesowe, przy relatywnie niskiej barierze inwestycyjnej.

W jednym z pierwszych naukowych artykułów dotyczących crowdfundingu, stworzonym w ramach paryskich warsztatów Digital Business Models: Understanding Strategies, autorzy sformułowali propozycje obliczeń i analizy ich wyników

Formuły nie są oczywiste, ale pozwalają na zbudowanie odpowiedniego modelu, który pozwoli skwantyfikować wyniki podjętych działań. Mimo tego, opisane zalety crowdfundingu dotyczą raczej czynników miękkich i przez to trudniej policzalnych, ale za to bardziej korzystnych dla przedsiębiorstwa.

Wykorzystane obrazki pochodzą z opisywanego artykułu.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

1 Comment

Leave a Reply