Kim są inwestorzy crowdfundingu udziałowego w USA? [badania]

share on:

Zespół badaczy odpowiedzialnych za opracowanie indeksu nastrojów mieszkańców USA – American Dream Composite Index – przeprowadził ankietę dotyczącą deklaracji inwestowania z wykorzystaniem finansowania społecznościowego o charakterze udziałowym. Motywacje i szczegóły demograficzne, socjologiczne i społeczne są bardzo ciekawym obiektem badań wspierających projekty, zatem wyniki te są ciekawe.

  • Amerykanie czekają na rozwój wydarzeń – nie wiedzą, czym jest crowdfunding lub mają szereg wątpliwości co do tego mechanizmu
  • największą skłonność do inwestycji ma grupa wiekowa 25-34 lat
  • chętniej podejmowanie tak ryzykownych decyzji inwestycyjnych deklarują mężczyźni
  • co oczywiste, chętniej decyzje takie podejmą zarabiający więcej (powyżej 100 000 USD rocznie)

Dobre podsumowanie znaleźć można w jednym z komentarzy, które jest zgodne z opinią wielu:

Interesting survey results. As a white male at 44… i’m likely to invest small amounts until I become comfortable with the results and fully understand the system and risks. Then I’d likely invest larger amounts.

Ciekawe wyniki pochodzą także z badania crowdfundingofferings.

W tej ankiecie udział brali respondenci w większości świadomi tego, czym jest crowdfunding, więc jej wyniki należy analizować w nieco inny sposób.

Jest oczywiste, że finansowanie społecznościowe o charakterze udziałowym dopiero zacznie się rozwijać. Branża musi wypracować dobre praktyki i mechanizmy ochrony inwestorów, zapewnienia transparentności i wiarygodności oraz bezpieczeństwa całego procesu. Póki co, dobry wizerunek crowdfundingu nie został nadszarpnięty, ale z pewnością znajdą się osoby, które będą próbowały wykorzystać go do złych celów. Sytuacja w USA jest niezwykle interesująca i jej obserwacja jest ważna z punktu widzenia regulacji finansowania społecznościowego w Europie i Polsce, nad czym już pracują różne grupy robocze.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply