Komisja Nadzoru Finansowego o crowdfundingu udziałowym

share on:

W zeszłotygodoniowym Pulsie Biznesu ukazał się komentarz rzecznika Komisji Nadzoru Finansowego pana Łukasza Dajnowicza dotyczący crowdfundingu udziałowego.

Co do zasady firma, która publicznie oferuje akcje, powinna przygotować prospekt emisyjny zatwierdzany przez KNF. Istnieją jednak wskazane w ustawie [o ofercie publicznej – przyp. red.] wyjątki przeniesione z unijnej dyrektywy, dlatego oceniając crowdfunding udziałowy, należy osobno rozpatrywać poszczególne przedsięwzięcia. Wyjątek dotyczy np. wielkości oferty – komentuje Dajnowicz.

Pierwszym portalem udziałowego finansowania społecznościowego w Polsce jest beesfund.com. Na portalu finalizowane są formalności związane z przeprowadzeniem pierwszego projektu tego typu. Za 50 000 zł zostało sprzedanych 5%, czyli 5 000 akcji spółki Beesfund S.A. będącej właścicielem portalu.

Tak jest w przypadku opisywanej [w artykule – przy. red.] spółki Beesfund, która w nocie prawnej podała wartość emisji mniejszą niż 100 tys. EUR. W przypadku takich ofert przepisy nie wymagają prospektu – dodaje Łukasz Dajnowicz z KNF na łamach Pulsu Biznesu.

Komentarz ten nie wnosi dodatkowych informacji, natomiast jest kolejną ważną wypowiedzią z punktu widzenia edukacji i popularyzacji finansowania społecznościowego w Polsce. Crowdfunding udziałowy może stać się istotną szansą na pozyskanie kapitału przez polskie firmy, natomiast wymaga odpowiedniej wiedzy, przygotowania i spełnienia określonych w różnych ustawach warunków.

[box]

O możliwościach jakie wiążą się z crowdfundingiem udziałowym oraz praktycznych aspektach jego stosowania dowiesz się podczas konferencji „Crowdfunding w Polsce 2012”, która odbędzie się 12.12.2012 w Warszawie. Zakończeniem tego ważnego wydarzenia będzie debata „Finanse społecznościowe – wizja przyszłości, szanse i wyzwania”.

Więcej informacji: http://konferencja.crowdfunding.pl

[/box]

share on:
K. Król

K. Król

Reaktor crowdfunding.pl

Leave a Reply