Co dziesiąty Polak wsparł projekt crowdfundingowy, 41% zamierza to zrobić

share on:

Ponad 1/3 Polaków zamierza wspierać projekty crowdfundingowe. Firma badawcza ARC Rynek i Opinia zbadała deklaracje Polaków odnośnie zaangażowania w projekty finansowania społecznościowego.Wyniki są bardzo dobre i potwierdzają analizy branżowe.

 „Aż 41% Polaków wyraża zainteresowanie wspieraniem projektów crowdfundingowych w przyszłości, mimo iż obecnie tylko co dziesiąty badany deklaruje rzeczywiste zaangażowanie w tego typu akcje – wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia.”

Najwyższe zainteresowanie projektami crowdfundingowymi wykazują osoby z najmłodszej grupy wiekowej. Najmniej przekonane do tego rodzaju działalności jest najstarsze pokolenie 57+. Wprawdzie deklarowane obecne zaangażowanie tej grupy nie odbiega od średniej dla wszystkich grup wiekowych, to jednak deklarowany wzrost zaangażowania w przyszłości w finansowanie społeczne jest ponad dwukrotnie niższy niż wśród osób najmłodszych.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 500 osób, nie ma też informacji o przyjętej definicji crowdfundingu, treści zadanych pytań i kilku innych aspektów istotnych dla głębszej interpretacji tego wyniku. Badania metodą CAWI (a więc online) sprawiają, że tylko internauci w nich uczestniczą, co z punktu widzenia analizy branży finansowania społecznościowego, która podobnie jak e-commerce funkcjonuje niemal wyłącznie online ma sens. Z drugiej zaś strony wyniki prawdopodobnie zostały ekstrapolowane, co przy około 60% dostępie populacji Polaków do szybkiego internetu może oznaczać, że deklaracje są znacząco zaniżone.

Od deklaracji do rzeczywistego zaangażowania we wsparcie projektu finansowania społecznościowego wiedzie długa droga. Niemniej jednak po raportach Startup Poland, instytucji finansowych, Komisji Europejskiej i in. trend i popularność tzw. alternatywnych finansów znacząco się zwiększa. Jest to znakomita informacja dla twórców ciekawych przedsięwzięć, banków oraz administracji, a jednocześnie dowód na zwiększone zaufanie społeczne Polaków.

Cieszy mnie to szczególnie, ponieważ 8. rok inicjuję i wspieram rozwój tego sektora w naszym kraju, po raz kolejny widząc realne, niezależne badania potwierdzające pozytywny wpływ nowych form finansowania na gospodarkę i społeczeństwo!

Karol Król

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply