Doing businness 2011 – Polska na tle świata

share on:

Znalezienie odpowiednich źródeł kapitału na stworzenie i rozwój nowego biznesu jest jednym z kluczowych czynników prowadzących do osiągnięcia sukcesu. Poza licznymi aspektami codziennego prowadzenia biznesu i siłowania się z mikrootoczeniem w walce o klienta, lepsze warunki dostaw, ucieczkę do przodu przed konkurencją, warto pamiętać o wpływie otoczenia makro na funkcjonowanie firmy. Bank Światowy i Międzynarodowa Korporacja Finansowa wydały wspólną publikację – Doing Business 2011, warto przyjrzeć się statystykom i ocenie Polski.

Łatwość prowadzenia biznesu w Polsce

Doing Businness 2011 – making a difference for enterpreneurs to wynik ewaluacji otoczenia biznesu w analizowanych państwach, w paru kluczowych obszarach. Tegoroczny raport po raz ósmy ocenia państwa świata pod względem prowadzenia biznesu. Tak jak w zeszłorocznej edycji, również bieżąca publikacja ocenia aż 183 państwa, pod kątem wielu istotnych aspektów codziennej biznesowej aktywności. Najbardziej interesującym wskaźnikiem jest „łatwość prowadzenia biznesu”. Ocenia on regulacje prawne pod kątem zarówno łatwości poruszania się w środowisku prawnym, jak i skuteczności ochrony własności. Pierwsza piątka to Singapur (1.), Hong Kong, Nowa Zelandia, Wielka Brytania i USA (5.). Najtrudniej jest przedsiębiorcom w Czadzie, Republice Środkowoafrykańskiej, Burundi i Erytrei. Państwa wg szerszych grup ekonomicznych są przedstawione na poniższym grafie (średnia pozycja w swojej grupie).

Co nie jest dziwne najłatwiej biznes prowadzi się w najbogatszych państwach OECD. Najtrudniej z kolei w krajach Afryki Środkowej. Polska zajęła miejsce 70., co oznacza poprawę o 3 miejsca w stosunku do poprzedniego roku i znalezienie się ponad średnią państwa CEEE&CA. Z bliskich sąsiadów wyprzedza nas Białoruś, czy Czechy, ale poniżej w rankingu znajdują się min. Włochy, Indie i Chiny.

Fazy rozwoju przedsiębiorstwa w Polsce – lepiej mieć kapitał, niż go potrzebować

Konsultanci Banku Światowego i Międzynarodowej Korporacji Finansowej przeanalizowali gospodarki pod kątem różnych etapów prowadzenia biznesu. Ocena procedur, czasu, kapitału minimalnego i kosztu założenia firmy dała nam miejsce 113. (na 183). Jeszcze gorzej wygląda kwestia pozwoleń budowlanych, Polska zajmuje pod tym względem dopiero 164 miejsce. Słabo wyglądają też obciążenia podatkowe (121.) – wyliczono, że średnio płatności trzeba dokonać 29 razy w roku, a rozliczenia zajmują ok. 325 godzin rocznie.

Zdecydowanie lepiej Polska wypadła pod względem dostępności kredytów – zajęła znakomite 15-te miejsce. Regulacje i otoczenie rynkowe gwarantują dobrą ochronę inwestorów (44.) i niezłe warunki do ekspansji międzynarodowej (49.).

 

Raport pokazuje, że niestety w Polsce nie jest zbyt dobrze, bo wartości są bardzo mocno zróżnicowane. Doing Business 2011 pokazuje, że dobrze wygląda uregulowanie i rozwój naszego rynku finansowego, ponieważ w tych kategoriach zajęliśmy wysokie miejsca w porównaniu ze wszystkimi ważnymi, rozwiniętymi gospodarkami świata. Potwierdza to w pewnym sensie tezę, że  Polskę ominęło wiele negatywnych zjawisk związanych z kryzysem finansowym, dzięki odpowiedniej kontroli rynku finansowego, zapewnionej głównie przez skuteczność działań Komisji Nadzoru Finansowego.

Tak, czy inaczej – biznes w Polsce prowadzi się trudno. Nie dość, że „everyday at a startup is a rollercoaster”, to na przedsiębiorców spadają jeszcze problemy proceduralne i rozwiązania prawne hamujące rozwój. Dopiero w porównaniu do wszystkich istotnych gospodarek świata widać, jak wiele nam brakuje i jak wolno zachodzą zmiany. Oby sytuacja ta ulegała zmianie in plus w najbliższych latach!

Wykorzystane rysunki pochodzą z opisanego raportu.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply