Apel Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu do ministra Boniego

share on:

Polskie Towarzystwo Crowdfundingu podczas swojej konferencji przedstawiło pierwszą wersję projektu ustawy, której celem miał być powszechny dostęp do pozyskiwania finansowania od internautów. Ustawa „uwalniająca kapitał” miała uwolnić zbiórki internetowe od ustawy o zbiórkach publicznych i umożliwić łatwiejszy i szybszy rozwój finansowania społecznościowego w Polsce. Jej idea może się zdezaktualizować, po ogłoszeniu przez MAiC projektu nowelizacji ustawy o zbiórkach.

Na ministerialny projekt szeroko, ale krytycznie zareagowała społeczność wirtualna i duże grono organizacji pozarządowych. W odpowiedzi, minister Boni opublikował list, w którym zaprasza do dyskusji. Polskie Towarzystwo Crowdfundingu wspiera organizacje pozarządowe zajmujące się kwestią zbiórek publicznych i na bieżąco z nimi współpracuje. Samodzielnie opublikowało także apel, w którym wzywa ministra Boniego do nieograniczania rozwoju finansowania społecznościowego przez pochopną nowelizację ustawy o zbiórkach.

[quote align=”center” color=”#999999″]Kategorycznie protestujemy przeciwko przedstawionej przez Pana propozycji zmiany ustawy o zbiórkach publicznych. Mamy jednak nadzieję, że w odpowiedzi na apele organizacji pozarządowych i Internautów wycofa Pan złożoną w Sejmie poprawkę oraz we współpracy ze stroną społeczną rozpocznie prace nad taką zmianą polskiego prawa, by finansowanie społecznościowe rozwijało się z korzyścią dla innowacyjności, przedsiębiorczości i dobra wspólnego.[/quote]

Pełna treść i możliwość poparcia dostępna jest na stronie apel.crowdfunding.pl.

Organizacje pozarządowe szczególnie zaangażowane w kwestię zmiany ustawy o zbiórkach publicznych planują opublikować list otwarty do ministra Michała Boniego.

 

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply