MAC się wycofuje z nowelizacji, sukces PTC, ale co dalej?

share on:

Mniej więcej równocześnie z komunikatem Zarządu Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu, stanowisko Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przekazał rzecznik:

Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, wystosował list w sprawie zbiórek publicznych do posła Waldy’ego Dzikowskiego, przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

W liście minister Boni zwrócił uwagę, że przy dążeniu do zamierzonego celu, jakim jest liberalizacja przepisów dotyczących zbiórek publicznych najlepszy efekt da zmiana całej ustawy.

W związku z powyższym minister Boni proponuje wycofać poprawkę, gdyż obecna proponowana ma na celu jedynie zmiany w zakresie administracji rządowej w związku z powołaniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Liberalizacja systemu zbiórek publicznych daje z jednej strony większe możliwości społeczeństwu obywatelskiemu, chcącemu uczestniczyć w takim sposobie decydowania o tej sferze aktywności publicznej, z drugiej strony powinna gwarantować poczucie praworządności i bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w zbiórkach.

Artur Koziołek

rzecznik prasowy MAC

Mimo, iż do spotkania z PTC nie doszło, osiągnięty został tymczasowy cel wydarzeń ostatnich dni, obfitych w silne emocje i agresywną krytykę. Protest ten został dostrzeżony przez MAC, który po kilkunastu dniach słowami ministra Boniego apeluje do posłów o odrzucenie własnego projektu nowelizacji ustawy o zbiórkach.

Jest to z jednej strony triumf jej przeciwników i Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu. Z drugiej zaś strony nie doszło do spotkania, na którym przedstawione zostałyby rzeczowe argumenty i propozycje, które mogłyby stanowić bazę dla dalszych prac w zakresie zbiórek przez Internet, ale też zbiórek publicznych i finansowania społecznościowego ogólnie. Uzyskany efekt jest chwilowy i zakładając, że projekt nowelizacji przepadnie w głosowaniu, nie ma zagrożenia dla rozwoju crowdfundingu i pozostaje, niezbyt atrakcyjne, status quo. Natomiast pojawia się istotne pytanie – co dalej?

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

1 Comment

Leave a Reply