Tag: iw erica

Pomimo wciąż nieuregulowanej sytuacji prawnej, crowdfunding w Polsce zaczyna się rozwijać. Pojawiły się pierwsze polskie projekty historyczne, oparte...