Przez crowdfunding do debiutu giełdowego, rusza Crowdconnect.pl

share on:

Inwestycyjne modele finansowania społecznościowego trwale wpisały się w krajobraz rynku kapitałowego w całej Europie. W Polsce jednak eksponowany i eksploatowany był głównie społecznościowy aspekt takiej formy finansowania. Teraz standardy znane z rynków giełdowych do wymagań nowoczesnych inwestorów wprowadza notowana na GPW Grupa INC. Na rynku debiutuje profesjonalna platforma crowdinvesting do obsługi ofert publicznych CrowdConnect.pl.

Dotychczas z finansowania społecznościowego korzystały głównie start-upy, a więc firmy będące na początku swojej drogi. My postanowiliśmy umożliwić wykorzystanie potencjału społeczności w pozyskiwaniu kapitału spółkom, które już aktywnie działają na rynku, mają swoją historię, odnoszą sukcesy i planują dalszy rozwój. Stawiając na crowdinvesting jednocześnie działamy z myślą o inwestorach, dla których digitalizacja całego procesu emisji i zapisu jest znacznym ułatwieniem dostępu do IPO – komentuje Paweł Śliwiński, Prezes Zarządu DM INC S.A. -Na CrowdConnect.pl prezentujemy informacje o emisjach w sposób wygodny, bezpieczny i transparentny. Skracamy dystans między emitentami i społecznością inwestorów oraz pomagamy w budowaniu relacji – dodaje.

CrowdConnect.pl to profesjonalna platforma, która umożliwia obejmowanie akcji spółek w ramach oferty publicznej. Wyróżnikiem portalu jest to, że wszystkie propozycje inwestycyjne dotyczą firm będących w trakcie drogi do zostania spółką publiczną notowaną na NewConnect. Dla inwestorów społecznościowych fakt ten powinien mieć ogromne znaczenie – w końcu w modelu udziałowego finansowania społecznościowego pojawia się klarowne rozwiązanie kwestii wyceny wartości posiadanych akcji oraz możliwość wyjścia z inwestycji.

Spodziewam się po pierwszych kampaniach także kompletnych informacji o parametrach emisji oraz danych finansowych Emitentów. Jest to standard w przypadku wprowadzania spółek na Giełdę Papierów Wartościowych i NewConnect. Mechanizm funkcjonowania portalu jest zbliżony do tradycyjnej ścieżki inwestycyjnej na portalach crowdinvesting. Różnicę stanowi obowiązek podania numeru rachunku maklerskiego, co jest oczywistym wymogiem w związku z planowanym wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego. 

CrowdConnect.pl kieruje swoją ofertę także do początkujących inwestorów, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Dlatego też w momencie składania zapisu na stronie emitenta nie jest wymagane posiadanie rachunku maklerskiego. Jego założenie jest jednak konieczne, aby inwestorowi zostały przydzielone akcje – wyjaśnia Sebastian Huczek, Wiceprezes Zarządu DM INC S.A.

Co ciekawe, właścicielem portalu jest licencjonowany Dom Maklerski INC SA. Zgodnie z otrzymanymi informacjami instrumentem finansowania będą oferty publiczne sprzedaży akcji do wysokości 1 miliona euro. To, że proces inwestowania społecznościowego będzie koordynowany przez licencjonowany i nadzorowany podmiot może mieć też znaczenie w kontekście planowanych zmian legislacyjnych na poziomie Komisji Europejskiej i nowych wymogów przed jakimi staną właściciele platform crowdinvesting.

Pokładam spore nadzieje w starcie platformy Crowdconnect.pl, bo w końcu rynek doczekał się wirtualnego mostu pomiędzy społecznościowymi akcjami fundraisingowymi, a bardziej ustrukturyzowanymi rynkami obrotu. Rynkowa wycena nabytych akcji i możliwość dezinwestycji to też odpowiedź na największy kontrargument podnoszony dotychczas przez sceptyków inwestowania społecznościowego. Pierwsza emisja wystartuje w ciągu kilkunastu dni.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply