CROWDINVESTING

Media informują o szansach dla polskich przedsiębiorstw w związku ze zwiększeniem do 1 miliona euro progu tzw. bezprospektowej emisji publicznej. Ma to być szansa przede wszystkim dla rozwoju udziałowego finansowania społecznościowego. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Wbrew deklaracjom o wsparciu branży FinTech i crowdfundingu oraz lepszego dialogu z rynkiem, dzisiejszy komunikat może świadczyć o powrocie KNF do tworzenia warunków biznesowej niepewności. Komisja Nadzoru Finansowego zadeklarowała dialog z przedstawicielami sektora fintech, wskazała bariery prawne i...

CROWDFUNDING

Po-Dzielnia, czyli Centrum Ekonomii Współdzielenia w Poznaniu powstaje z inicjatywy Fundacji Pro Terra oraz projektu Givebox Poznań. Poprzez finansowanie społecznościowe chcą oni zebrać środki na stworzenie miejsca, w którym oddasz niepotrzebne rzeczy i weźmiesz coś dla siebie.  Będzie to także miejsce integracji społecznej dzielnicy oraz przestrzeń do działań kulturalno-artystycznych i edukacyjnych. Zbiórka środków przez crowdfunding, cel: 9 900 zł W marcu 2018...