NAJNOWSZE WPISY

Urząd KNF opublikował raport z prac zespołu roboczego ds. innowacji finansowych (FinTech). Publikacja jest zgodna z przewidywaniami i należy ją ocenić pozytwnie. Stan dotychczasowych prac to przede wszystkim dialog administracji oraz organizacji branżowych oraz identyfikacja barier rozwoju wraz z propozycjami zmian ustawowych. Zasadniczo powołanie zespołu roboczego, utworzenie komórki ds. FinTech w KNF i dość szczegółowe nakreślenie kierunków dalszych prac legislacyjnych należy uznać za przełom. Także deklaracje udzielania wiążących stanowisk jest istotnym sygnałem obniżającym ryzyka biznesowe firm z sektora alternatywnych finansów. Kluczową kwestią będzie wola administracji to wprowadzania zmian w życie...

CROWDINVESTING

Spośród tysięcy projektów zgłaszanych na polskie platformy crowdfundingowe zawsze znajdą się takie, które są źle przygotowane, kontrowersyjne, a nawet mające symptomy nadużycia lub oszustwa. Rola moderatora jest istotna, ale czasem warto zastanowić się, gdzie są jej granice. Twórcy gry "Bitwa o Polskę" zostali odrzuceni przez zespoły najpierw polakpotrafi, a potem wspieram.to. Różnie zostało to przeprowadzone, a później zakomunikowane społeczności. Nie chcę w tym wpisie analizować szczegółów tych decyzji, ani tym bardziej komentarzy, które wywołały. Natomiast...

CROWDFUNDING

Spośród tysięcy projektów zgłaszanych na polskie platformy crowdfundingowe zawsze znajdą się takie, które są źle przygotowane, kontrowersyjne, a nawet mające symptomy nadużycia lub oszustwa. Rola moderatora jest istotna, ale czasem warto zastanowić się, gdzie są jej granice. Twórcy gry "Bitwa o Polskę" zostali odrzuceni przez zespoły najpierw polakpotrafi, a potem wspieram.to. Różnie zostało to przeprowadzone, a później zakomunikowane społeczności. Nie...