NAJNOWSZE WPISY

Zrzutka.pl prowadzi specjalną akcję wsparcia akcji charytatywnych. Jeśli 200 zbiórek zakończy się zebraniem 100% celu, to partner brykacze.pl przekaże 7.500,00 wybranej organizacji pozarządowej. Pierwszym beneficjentem będą podopieczni oddziału hematologii i onkologii Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu! Partner akcji zrzutka.pl/brykacze za 200 zrzutek zakończonych sukcesem od rozpoczęcia akcji przekaże poważne środki. Pomóc można w bardzo prosty sposób - nawet jeśli zrzucasz się ze znajomymi na prezent, wspólny wyjazd lub cel społeczny to możesz zapunktować! Na chwilę obecną licznik pokazuje 32 punkty i każdy z Was może dołączyć ze swoją bezkosztową zbiórką. Wesprzeć cele...

CROWDINVESTING

Urząd KNF opublikował raport z prac zespołu roboczego ds. innowacji finansowych (FinTech). Publikacja jest zgodna z przewidywaniami i należy ją ocenić pozytwnie. Stan dotychczasowych prac to przede wszystkim dialog administracji oraz organizacji branżowych oraz identyfikacja barier rozwoju wraz z propozycjami zmian ustawowych. Zasadniczo powołanie zespołu roboczego, utworzenie komórki ds. FinTech w KNF i dość szczegółowe nakreślenie kierunków dalszych prac legislacyjnych należy uznać za przełom. Także deklaracje udzielania wiążących stanowisk jest istotnym sygnałem obniżającym ryzyka biznesowe...

CROWDFUNDING

Spośród tysięcy projektów zgłaszanych na polskie platformy crowdfundingowe zawsze znajdą się takie, które są źle przygotowane, kontrowersyjne, a nawet mające symptomy nadużycia lub oszustwa. Rola moderatora jest istotna, ale czasem warto zastanowić się, gdzie są jej granice. Twórcy gry "Bitwa o Polskę" zostali odrzuceni przez zespoły najpierw polakpotrafi, a potem wspieram.to. Różnie zostało to przeprowadzone, a później zakomunikowane społeczności. Nie...