CROWDINVESTING

Inwestycyjne modele finansowania społecznościowego trwale wpisały się w krajobraz rynku kapitałowego w całej Europie. W Polsce jednak eksponowany i eksploatowany był głównie społecznościowy aspekt takiej formy finansowania. Teraz standardy znane z rynków giełdowych do wymagań nowoczesnych inwestorów wprowadza notowana na GPW Grupa INC. Na rynku debiutuje profesjonalna platforma crowdinvesting do obsługi ofert publicznych CrowdConnect.pl. Dotychczas z finansowania społecznościowego korzystały głównie start-upy, a więc firmy będące na początku swojej drogi. My postanowiliśmy umożliwić wykorzystanie potencjału społeczności...

CROWDFUNDING

Czynniki wzrostu i otoczenie regulacyjno-organizacyjne sektora FinTech, a także dyskusje o funkcjonowaniu platform Peer2Peer w Polsce i stanie sektora FinTech z perspektywy inwestorów tonajważniejsze elementy Kongresu Sektora FinTech, zorganizowanego już po raz trzeci przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. W czasie III Kongresu Sektora FinTech szeroko omawiano sytuację polskiej branży FinTech w kontekście jej pozycji w innych państwach, szczególnie Europy Środkowej. Uczestnicy...