Tag: jobs act sec crowdsourcing

SEC, czyli amerykański organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym (odpowiednik naszej Komisji Nadzoru Finansowego) został obarczony przygotowaniem siebie i...