Co aniołowie biznesu myślą o regulacji polskiej gospodarki

share on:

 

Ministerstwo Gospodarki w ramach badania obszarów gospodarczych, które wymagają deregulacji przeprowadził analizę barier rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce. Z publikacji płynie kilka ciekawych wniosków.

Generalnie, anioł biznesu to osoba prywatna, która ma wolne środki finansowe i jest skłonna zainwestować je w wysoce ryzykowne przedsięwzięcie, a takim są spółki we wczesnych fazach rozwoju (seed, start-up). Przeważnie aniołowie biznesu (business angels) angażują 50-750 000 tys. zł i po 3-5 latach wychodzą z inwestycji odsprzedając swój pakiet funduszom, założycielom (buy-back) lub wchodzą na giełdę (IPO). Wśród polskich aniołów biznesu przeprowadzono ankietę, której celem było zbadanie metod działania i potrzeb regulacyjnych/deregulacyjnych.

Sposoby inwestycji aniołów biznesu

Najczęściej aniołowie biznesu odkupują udziały w spółkach od właścicieli, dzięki czemu uzyskują kontrolę nad spółką. Z praktyki wiadomo, że najchętniej wybierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. zo.o.), ponieważ koszty jej założenia są niskie i, co ważne, właściciele nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Ciekawe jest to, że relatywnie często wskazywane były także inne formy inwestycji.

Metody wyjścia z inwestycji (dezinwestycji) aniołów biznesu

Po upływie okresu inwestycji, jeżeli spółka się rozwinęła i zwiększyła swoją wartość, BA chcą się wycofać z interesu. Mogą to zrobić na wiele sposobów, których wybór zależy od możliwości, koniunktury na rynku kapitałowym i innych czynników. Najchętniej sprzedają jednak spółki inwestorom branżowym lub wprowadzają je na NewConnect.

Ocena regulacji prawnej polskiego rynku kapitału wysokiego ryzyka

Polscy aniołowie biznesu bardzo słabo oceniają aktualne regulacje rynkowe. Tylko 11% przyznało ocenę 4 (w skali 1-5), tyle samo dało „niedostateczny”, a średnia – to aż 72%. Postulowane zmiany w prawie zdaniem BA powinny dotyczyć przede wszystkim zapisów prawa podatkowego, a także deregulacja gospodarki w zakresie licencji, potrzebnych pozwoleń i innej „papierologii”.

Bariery rozwoju rynku aniołów biznesu

Kluczowe bariery rozwoju rynku aniołów biznesu to przede wszystkim „przeszkadzanie” państwa w prowadzeniu działalności inwestycyjnej:

  • przeregulowanie;
  • brak udogodnień dla inwestorów wspierających innowacyjność i tworzących miejsca pracy;
  • biurokracja.

Raport „Bariery w rozwoju rynków aniołów biznesu w Polsce” można ściągnąć ze strony MG.

O tematyce inwestowania, pozyskiwania inwestora, rozwoju start-upów można przeczytać sporo wartościowych treści w darmowym e-magazynie Proseed.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply