Fundacja Anioły Filantropii i Crowdfunding.pl działają razem!

share on:

Miło mi poinformować, że od dzisiaj, tj. 05.06.2012 na portalu crowdfunding.pl uruchomiona zostaje Strefa NGO, nad którą patronat merytoryczny objęła Fundacja Anioły Filantropii.

Wspólne pola dla finansowania społecznościowego i organizacji pozarządowych to nie tylko tematyka (i problematyka) zbiórek publicznych. Eksperci FAF przedstawią tematykę fundraisingu, czyli zbierania finansowania dla działalności charytatywnej i społecznej, opowiedzą jak wygląda praca fundraisera i opiszą case study z polskiego rynku.

Fundacja Anioły Filantropii istnieje po to, aby zwiększyć partycypacje obywateli w polityce publicznej poprzez samoorganizację w formie stowarzyszeń, fundacjii nieformalnych grup inicjatywnych. Przygotowujemy organizacje i instytucje społecznie użyteczne do zmiany i wdrożenia skutecznego fundraisingu, którego podstawą są długofalowe dobre relacje ze wszystkimi interesariuszami.

Nasze działania kierujemy do osób chcących mieć czynny udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Każda organizacji, instytucja lub firma to przede wszystkim ludzie, którzy są dla nas najważniejsi. Wspieramy liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, dziennikarzy zainteresowanych tematyką obywatelską. Istniejemy dla osób gotowych na zmiany, które wezmą odpowiedzialność za swoje otoczenie społeczne.

http://aniolyfilantropii.org

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply