Kookreacja – efekt naszej ewolucji

share on:

Wpis gościnny Julity Popiołek, trenerki biznesu, która w ramach własnego projektu Source In You prowadzi min. szkolenia związane z rozwojem kompetencji prowadzących do wzrostu efektywności w realizacji podejmowanych działań.

Z wielką ciekawością i radością obserwuję zjawiska coraz powszechniej pojawiające się i wspierające nas jako ludzi. Zjawiska, działanie i dzieła, których jesteśmy autorami. Obserwuję to w różnych dziedzinach życia : w środowisku biznesowym, w różnych kręgach, grupach  i społecznościach, w których każdy z nas ma swój udział. Optymistyczne, wręcz wzruszające jest to, że na naszych oczach dokonuje się swego rodzaju zwrot i nowy porządek w naszym systemie wartości.

Miejsce rywalizacji zaczyna zajmować świadomość współistnienia, współpraca i wreszcie współtworzenie.

Widać to choćby w dziedzinie negocjacji, gdzie  WYGRANA – WYGRANA to ich najbardziej efektywna forma, bo w rezultacie okazuje się, że obfitość możliwości i rozwiązań zależy od naszej otwartości i kreatywności oraz nastawienia na współpracę.

W sprzedaży –  SPRZEDAŻ W OPARCIU O POTRZEBY, która wymaga uważności, uczciwości i prostoty.

W zarządzaniu – LIDER, który zajmuje miejsce Menedżera-Kontrolera, bo motywuje, rozwija, wspiera i uczy przez przykład.

Widać to, kiedy obserwuje się powstawanie projektów  łączących naukę z biznesem – przykład : projekt IGPA INTERNETOWA GIEŁDA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ, która powstała po to, aby połączyć świeżość, kreatywność młodych wynalazców z doświadczeniem naukowców i aby ich pomysły znalazły zastosowanie w życiu z pomocą biznesu.

Cieszą projekty, które tak jak „INTELAKTYWNI NAUCZYCIELE – PROJEKTANCI EDUKACYJNEJ PRZYSZŁOŚCI” podejmują działania zmierzające do postępu form, metod i systemu edukacyjnego. Tak aby szkoła uczyła kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, efektywnej komunikacji, kierowania własną edukacją, umiejętności korzystania z technologii. Wszystko po to, aby umożliwić wykorzystanie wiedzy w praktyce.

 Na uwagę zasługują projekty takie jak „WIRTUALNA PLATFORMA WSPÓŁPRACY”, gdzie spotykają się ludzie nauki, biznesu i otoczenia biznesu, której celem jest KOOKREACJA pomiędzy Instytucjami Otoczenia Biznesu, Przedsiębiorcami, Instytucjami Naukowymi oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Okazuje się, że wszyscy mamy wspaniałe intencje, tylko musimy nauczyć się ze sobą rozmawiać, komunikować ze sobą.

W Poznaniu w ubiegłym roku rozpoczęła działalność renomowana SCHOOL OF FORM, uczelnia, która łączy edukację projektową z gruntowną wiedzą humanistyczną, tak, aby sztuka stała się udziałem nas wszystkich, aby przeniknęła naszą codzienność. Dzięki temu artyści znajdą właściwe miejsce, będą swoimi talentami wspierać ludzi, aby po prostu żyło nam się lepiej, piękniej.

[box]

Wreszcie CROWDFUNDING, który pojawił się i rozwija w tak dynamicznym tempie nieprzypadkowo! Możemy teraz wspierać projekty, pomysły, inicjatywy, które podziwiamy, które niosą ważne dla nas wartości. Projekty, które często przez to, że nie są komercyjne, nie mogą się przebić, zaistnieć… Żyjemy w czasach kiedy czas i przestrzeń nie mają już takiego znaczenia jak kiedyś, nie są barierą. Mamy internet, gdzie w mgnieniu oka możemy skomunikować się, połączyć siły i działać ! Niezależnie od tego gdzie znajdujemy się fizycznie.

[/box]

Dlaczego tak się dzieje ? Dlaczego ludzie zaczynają funkcjonować na nowym, innym poziomie ? Dlaczego zaczynają dostrzegać i wykorzystywać efekt SYNERGII?

Pieniądze zmieniają swoje znaczenie, przestają być celem samym w sobie, przestają być przedmiotem „wymiany” pomiędzy ludźmi. Zwróćmy uwagę, że następuje zmiana w świadomości ludzi wobec pieniądza, staje się on formą wymiany energii pomiędzy nimi. Przedmiotem wymiany staje się PODZIW i ZACHWYT. Doceniamy to co piękne, perfekcyjne, genialne, ale jednocześnie ludzkie, dobre, etyczne, humanitarne…

A kiedy powstają takie dzieła ? Niezależnie od dziedziny, branży ? Wtedy, kiedy funkcjonujemy i tworzymy na innym, wyższym i głębszym poziomie. Kiedy umysł jest naszym narzędziem, a nasze kompetencje ( Wiedza, Umiejętności i Postawa) służą nam do wyrażania naszego człowieczeństwa, naszej genialności, naszych talentów i pasji ! Wówczas powstają dzieła, które zachwycają, które są godne podziwu i za które z chęcią dzielimy się pieniędzmi. Jaka zmiana perspektywy, jaka zmiana jakości… Z istot motywowanych strachem i lękiem o przetrwanie, stajemy się ludźmi działającymi z pasją, dzielącymi się swymi talentami, dającymi światu i sobie nawzajem tyle prawdziwego piękna i dobrych rzeczy. To jest świadome funkcjonowanie na innym poziomie, powyżej myśli, powyżej umysłu. To Świadomość jest bramą, która otwiera inny wymiar istnienia, która jest źródłem kreacji.

To jest właśnie efekt naszej ewolucji, ewolucji naszej świadomości.

Mówi się o tym w różnych kręgach: naukowych związanych z fizyką, z badaniem starożytnych tradycji i kultur jak też wśród ludzi związanych z duchowością ( nie mylić z religią).

O funkcjonowaniu na poziomie świadomości – powyżej myśli mówi Eckhart Tolle w swojej książce „Potęga Teraźniejszości” Uczy jak osiągnąć ten stan Istnienia. Na temat kookreacji – zjawiska, z którym każdy z nas spotyka się na co dzień mówią naukowcy, badający starożytne kultury. Jednym z nich jest Carl Johan Calleman –szwedzki mikrobiolog i nieżyjący już Ian Xel Lungold – artysta rzeźbiarz, którzy poświęcili swoje życie tym badaniom.

Odkryli, że Majowie śledzili ewolucję świadomości począwszy od wielkiego wybuchu aż po dziś dzień. Dosłownie po dziś dzień, bo Kalendarz Majów określa rok 2012 momentem przełomowym w naszej ewolucji. Począwszy od ewolucji świadomości na poziomie komórkowym, poprzez różne cykle : ssaków, rodzinny, plemienny, kulturowy, prawa, siły, etyki i współistnienia, które zakończyły się według Kalendarza Majów pod koniec 2011 roku, dotarliśmy do etapu w którym świadomość funkcjonuje w trybie KOOKREACJI.

Intuicyjnie więc, żyjąc w harmonii z otoczeniem, zaczynamy żyć i tworzyć na innym, wyższym poziomie.

Im bardziej sobie to uświadomimy, tym szybciej dostrzeżemy wpływ tego zjawiska na poziomie indywidualnym i społecznym, narodowym i na świecie.

Ponieważ jednak każdy z nas ma wolną wolę, ma tylko możliwość żeby to wykorzystać. Czy to zrobi – to już jego indywidualna decyzja. Możemy pozostać w „starych strukturach” świadomości, jednak wówczas bierzemy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale również za otoczenie w pojęciu globalnym.

Świadomość jest siłą kreacji.

Julita Popiołek, SourceInYou.com

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply