Konsultacje społeczne dot. crowdfundingu w UE

share on:

Do 31.12.2013 trwać będą konsultacje społeczne dotyczące finansowania społecznościowego na terenie Unii Europejskiej. Ich celem jest pozyskanie informacji dotyczących potencjalnego wsparcia rynku przez Komisję Europejską.

Wbrew przekazom niektórych polskich mediów, działania inicjowane przez komisarza Michela Barniera to bardzo pozytywny przejaw zainteresowania brukselskiej administracji. Crowdfunding został dostrzeżony jako ciekawe i potrzebne źródło finansowania, które i tak rozwija się we wszystkich krajach Wspólnoty. W 2012 roku w całej Europie pozyskano w ten sposób 735 milionów euro. Dla porównania wolumen inwestycji wysokiego ryzyka (venture capital) to 3 miliardy euro.

crowdfunding european comission 2

Jak należy oceniać zainteresowanie KE finansowaniem społecznościowym?

  • KE niewiele wie na ten temat, ale współpracuje z ekspertami, w tym przede wszystkim European Crowdfuning Network;
  • w przyszłym roku są wybory do Parlamentu Europejskiej i i tak żadne konkretne działania nie zostaną podjęte;
  • KE sprawdza, czy rynek potrzebuje konkretnej akcji – regulacji, zakazów, ograniczeń itp., czy jedynie miękkiego wsparcia w postaci działań edukacyjnych i promocyjnych i pozostawienia regulacji na poziomie poszczególnych państw;
  • zainteresowanie KE jest ważne, bo dowodzi, że cały mechanizm ma istotne znaczenia dla rynku kapitałowego i przemysłu kreatywnego, nadaje też prestiżu i zwiększa świadomość możliwości oraz korzyści jego stosowania;
  • KE słucha, a nie dyryguje, współpraca przebiega do tej bardzo dobrze i są duże szanse na jej kontynuacje.

Zachowanie urzędników należy oceniać bardzo dobrze. Zaprosili ekspertów z całego świata i słuchali. Aktualnie prowadzone konsultacje są kolejnym etapem prób zrozumienia tego jak ten rynek jest ukształtowany, jakie są przykłady i gdzie można spodziewać się zagrożeń, a w konsekwencji jak należy chronić obywateli.

crowdfunding european comission 3

W konsultacjach może wziąć udział każdy, szczegółowe informacje znajdują się na specjalnej stronie http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/crowdfunding/index_en.htm

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply