Tag: equity crowdfundine eu

W wyniku analizy zidentyfikowano 256 projektów udziałowego finansowania społecznościowego zakończonych sukcesem na obszarze Unii Europejskiej do dnia 30.11.2014...