Crowdfunding – finansowanie społecznościowe

share on:

Crowdfunding to określenie na proces pozyskiwania finansowania inicjatyw od dużej społeczności z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi internetowych.

Crowdfunding to „rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia w zamian za określone świadczenie zwrotne, który angażuje szerokie grono kapitałodawców, charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na rynku”. [Karol Król, Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce]

Pomysłodawca prosi szerokie grono – najczęściej anonimowych – inwestorów o wsparcie jego idei drobną kwotą pieniędzy. Dzięki rozproszeniu ryzyka i wyższej skłonności wielu ludzi do przekazania mikropłatności, niż niewielkiego grona z grubszym portfelem, możliwe jest zebranie sporych sum pieniędzy. Wsparcie zbiórki narzędziami social media, które pozwalają wykorzystać potencjał wirtualnych społeczności na portalach web 2.0, pozwala na finansowanie i realizację pomysłów i rozwiązań na ogromną skalę.

Crowdfunding, czy też crowdfinancing, a po Polsku finansowanie społecznościowe, można podzielić pod różnym kątem:

  • w zależności od wykorzystywanych narzędzi na online i offline
  • w zależności od stosunków własnościowych na udziałowy i nieudziałowy
  • w zależności od przedmiotu finansowania, na charytatywny, społeczny, związany ze sztuką i pomysłami niekomercyjnymi, oraz biznesowy

Wszystkie te podziały mają duże znaczenie przy określaniu celu, narzędzi i potencjału zbierania kapitału. Finansowanie społecznościowe to nie jest nowa metoda. Fundraising na cele charytatywne i społeczne, zwłaszcza poza Internetem istnieje od dawna i doczekał się już profesjonalizacji i pewnych standardów. Przeniesienie idei crowdfundingu do sieci to krok milowy i właśnie tę część rynku warto śledzić, zarówno ze względów nauki o finansach i biznesie, jak i zmian na rynku wirtualnym. Właśnie taką wiedzę zaprezentuję w kolejnych postach.

Różnice, rodzaje, wady i zalety tego sposobu pozyskiwania kapitału będę opisywał na przykładach w kolejnych postach. Napiszę też jak wykorzystać finansowanie społecznościowe do wypełnienia luki na rynku młodych projektów, na które nie ma szans (lub brakuje umiejętności) u właścicieli kapitału zasiewu (ang. seed capital).

Więcej wpisów na temat finansowania społecznościowego mojego autorstwa.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply