Crowdfunding zmieni podejście do inwestycji i alokacji zasobów!

share on:

„Social network changed how we allocate time, crowdfunding will change how we allocate money” – to odważne stwierdzenie zostało postawione przez autorów pierwszej poważnej publikacji o finansowaniu społecznościowym. Warto rozważyć słuszność tej tezy, która crowdfunding stawia na równi z portalami społecznościowymi sprzed kilku lat.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat zdecydowanie zmienił się sposób spędzania czasu przez internautów na całym świecie. Społeczności wirtualne gromadziły się wokół mailingowych list dyskusyjnych, następnie forów tematycznych, potem powoli startowały portale networkingowe i społecznościowe. Obecnie co szósty mieszkaniec Ziemi aktywnie korzysta z przynajmniej jednego portalu typu social network, który jest narzędziem komunikacji, agregatorem wiadomości, zbiorem dokładnych danych o sieci jego wirtualnych przyjaciół. Nie ulega wątpliwości, że potrzeby społeczne realizowane przez portale społecznościowe zmieniają ich użytkowników. Nie chodzi o ocenę tych zjawisk, aczkolwiek definitywnie facebook i lokalne platformy społecznościowe w poszczególnych krajach zmieniły to, jak i ile czasu spędzamy w Internecie.

Nie ulega wątpliwości, że istotne zmiany zachodzą także w sektorze finansowym. Z punktu widzenia korzystania z masowych produktów bankowych przez przeciętnego człowieka w krajach rozwiniętych i rozwijających się, można zaobserwować zmiany na dwóch płaszczyznach. Wraz z upływem lat i ogólnym bogaceniem się narodów zdecydowanie zmniejszają się bariery dostępu do wszystkich instrumentów finansowych i inwestycyjnych, a jednocześnie zwiększa się wpływ na zarządzanie powierzonym kapitałem. Przez ostatnie 2 dekady widocznie zmienił się sektor bankowy. Skomplikowane i spersonalizowane produkty bankowe są oferowane bardzo szerokiemu spektrum potencjalnych klientów, którzy wcześniej mogli liczyć najwyżej na najprostszą ofertę. Banki są dla gospodarki niezbędne, ale przegrały walkę z internetem.

Najpierw popularność sieci zmusiła je na świadczenie bezpiecznych usług drogą elektroniczną, a teraz coraz większą popularność zdobywają aplikacje i platformy, które spełniają funkcje realizowane przez sektor bankowy. Dzięki znaczącemu obniżeniu kosztów, wszystkie strony mogą podzielić się marżą, na którą wcześniej wyłączność miały instytucje finansowe. Co więcej przez internet udostępniane są coraz bardziej zaawansowane produkty finansowe i rozwiązania wspierające kontrolę i przepływy kapitału. Dynamicznie działające zespoły sieciowych internetowych, o wiele sprawniej niż ogromne banki przystosowują się do szybko zmieniającego się otoczenia.

social network crowdfunding finansowanie społecznościowe

Wyżej wymienione zmiany doprowadziły do obecnego stanu, w którym nie dość, że jest możliwy, to wskazany jest szybki rozwój finansowania społecznościowego. Coraz większa popularność rozwiązań  tego typu jest oczywistym rezultatem przemian społeczno-gospodarczych i odpowiedzią na wymagania nowoczesnych społeczeństw. Jednocześnie pragniemy mieć wpływ na podejmowanie istotnych decyzji oraz zarządzać własnymi zasobami, a zarazem nie chcemy opuszczać współtworzonych przez siebie społeczności. Zwiększa się też świadomość siły tłumu (wisdom of the crowd), która objawia się zarówno jako zgromadzenie i wykorzystanie eksperckiej wiedzy i doświadczenia w różnych obszarach (crowdsourcing), jak i możliwości kapitałowych (crowdfunding), czy potencjału do innowacji i rozwoju.

Trudno w chwili obecnej przewidzieć, czy finansowanie społecznościowe rozwinie się tak szybko i skokowo jak najbardziej popularne portale społecznościowe. Warto jednak zdać sobie sprawę z faktu, iż w przeciwieństwie do oddawania prawa do prywatności i porzucania życia w świecie realnym na rzecz wirtualnego na portalach społecznościowych (co ma oczywiście również zalety), crowdfunding ma racjonalne przesłanki ekonomiczne, które szczegółowo będę opisywał w kolejnych postach. Oczywiście, nie jesteśmy racjonalistami, ale zarówno wskaźniki efektywności zgodne z założeniami twardej ekonomii neoklasycznej, jak i przesłanki behawioralne pokazują ekonomiczny sens tego zjawiska. Warto przyjrzeć się z bliska projektom działającym na skalę lokalną i globalną.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

1 Comment

Leave a Reply