Crowdsourcing and crowdfunding explained

share on:

Cool video from crowdsourcing.org, which explains what crowdsourcing and it’s beloved child – crowdfounding – are.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply