Crowdfunding wypełnia lukę kapitałową dla małego biznesu

share on:

Luka kapitałowa to brak dostępu do finansowania przez podmioty, które go potrzebują. Najczęściej dotyka małych i młodych przedsięwzięć, które bank odrzuca przez brak historii działalności (tzw. track record) i znikome aktywa, które są zabezpieczeniem kredytu, czy pożyczki. Z kolei inwestorzy preferują nadal wysoce ryzykowne, ale jednak nieco bardziej rozwinięte przedsięwzięcia, które mogą pochwalić się działalnością na rynku, a nie jedynie pomysłem, czy nie działającym prototypem.

I tutaj z odsieczą dla niektórych przedsięwzięć przychodzi finansowanie społecznościowe, które bazuje na zupełnie innym typie dawcy kapitału – człowiekowi, który nie jest profesjonalnym inwestorem, ani instytucją finansową. Jeżeli osób takich jest dostatecznie dużo, to nawet niewielkie inwestycje każdego „mini anioła biznesu” mogą złożyć się na pokaźny kapitał dla firmy.

W USA niezaspokojone potrzeby sektora małych i średnich przedsiębiorstw 10-krotnie przekraczają kwotę, jaką zainwestowały w 2011 roku fundusze wysokiego ryzyka. A finansowanie społecznościowe niesie ze sobą więcej korzyści, niż tylko kapitał – więcej na infografice od localstake.com.

 

Problem ten dotyka także przedsiębiorstw w Polsce. Choć luka kapitałowa jest trudna do zmierzenia, finansowanie społecznościowe zwłaszcza o charakterze udziałowym mogłoby być remedium na kapitałowe potrzeby części przedsiębiorców.


share on:
K. Król

K. Król

Reaktor crowdfunding.pl

Leave a Reply