„A Framework for European Crowdfunding” opublikowany!

share on:

W dniu dzisiejszym została udostępniona pierwsza publiczna wersja „A Framework for European Crowdfunding” – dokumentu, który ma być podstawą do kształtowania rynku finansowania społecznościowego na naszym kontynencie.

Dokument funkcjonuje jako whitepaper dający podstawy merytoryczne do publicznej dyskusji oraz nakreślający kluczowe obszary prac na najwyższym szczeblu administracji w UE. Powstał przy udziale wielu osób reprezentujących portale crowdfundingowe, organizacje branżowe, instytucje finansowe i naukowców. Czterech autorów: Dan Marom (autor pierwszej książki o crowdfundingu), Oliver Gajda (European Crowdfunding Network), Ronald Kleveerlaan (ECN) i Kristof Buysere przy wsparciu kilkudziesięciu osób z „branży” przygotowali ciekawą publikację. Jej kluczowym celem jest osiągnięcie kolejnego etapu w rozmowach z podmiotami kształtującymi prawo na terenie Unii Europejskiej, ale także wyznaczenie kierunków rozwoju, opracowanie dobrych praktyk, dostarczenie informacji i edukacja.

 

W powstaniu tego dokumentu miałem swój udział jako członek European Crowdfunding Network i reprezentant Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu. Z uwagi na to, że dokument jest kompletny i interesujący,chcę zainicjować akcję crowdsourcingu tłumaczenia dokumentu na język polski. Osoby, które są skłonne w wolnym tłumaczeniu przełożyć choćby jedną stroną na język polski proszę o kontakt!

[box]

Crowdsourcing tłumaczenia „A Framework dor European Crowdfunding”

Jeżeli chcesz mieć udział w popularyzacji finansowania społecznościowego i znasz choćby podstawy języka angielskiego – dołącz do akcji!

Na chwilę obecną nie przewiduję wynagrodzenia, ale jeżeli pojawi się sponsor akcji, to wszystkie zaangażowane osób zostaną nagrodzone!

[/box]

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

1 Comment

Leave a Reply