$1,5 mld dzięki społeczności w 2011 roku [raport]

share on:

Jak wynika z Crowdfunding Industry Report 2011, w zeszłym roku społeczność wirtualna udzieliła finansowania na kwotę 1,5 mld $, czyli niemal 5 miliardów złotych. Zakłada się, że w 2012 wartość ta będzie podwojona.

Raport uwzględnia finansowanie społecznościowe w formie darowizn, wynagrodzenia, inwestycji oraz pożyczek społecznościowych (social lending). 49% finansowania udzielono z wykorzystaniem crowdfundingu nieudziałowego ze świadczeniem zwrotnym w formie bonusu, produktu, bądź usługi. Z tego modelu korzysta min. kickstarter, czy polski polakpotrafi.

Ciekawym wnioskiem z raportu są przeciętne wartości celów finansowych projektów:

  • equity crowdfunding (inwestycja) – $84 597
  • reward-based crowdfunding (wynagrodzenie) – $4 076
  • donation-based crowdfunding (darowizna) –  664
  • social lending (pożyczka) – $5 587

Aż 90% wspierających udziela finansowania jedynie 1 lub 2 projektom, przeważnie z wykorzystaniem tej samej platformy. Jest to dobra informacja, gdyż sukcesy projektów, które wsparli mogą przyczynić się do powtarzalności inwestycji.

 

Wyniki raportu, szacunki jego autorów na przyszły rok i estymacje Gartner Research pokazują ponad 100-procentowy oczekiwany wzrost rynku finansowania społecznościowego (z uwzględnieniem pożyczek) w kolejnych latach. Moim zdaniem dynamika ta utrzyma się przez kolejne 3-5 lat. Zwłaszcza dzięki popularyzacji crowdfundingu udziałowego, który dopiero dzięki precyzyjnym regulacjom zostanie zaakceptowany przez szerokie grono inwestorów. Dodatkowo, finansowanie społecznościowe dociera coraz bardziej poza państwa Ameryki Północnej.

Więcej szczegółów w artykule forbes.com, pełny raport dostępny jest w cenie $995.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

1 Comment

Leave a Reply