MAC reaguje i przedstawia 2 scenariusze

share on:

Ministerstwo nie pozostaje obojętne na krytykę w sieci i przez rzecznika prasowego informuje o dwóch scenariuszach dotyczących crowdfOundingu:

[quote align=”center” color=”#999999″]Wielokrotnie zgłaszano Ministerstwu, że obecna sytuacja jest niepewna: mamy przepis w rozporządzeniu dotyczący zbiórek przez wpłaty na konto, który został zakwestionowany przez Sąd Rejonowy w Krakowie w wyroku z lutego 2012. Część osób i organizacji na podstawie tego wyroku uznaje, że zbiórki są prawnie nieuregulowane, więc dozwolone. Jednak inni, co zrozumiałe, obawiają się, że sytuację, gdy jakaś działalność jest regulowana zakwestionowanym przepisem można uznawać za przejściową i że np. może zmienić się wykładania prawa albo może zostać wprowadzona inna restrykcyjna regulacja. Toteż taka przejściowa, niepewna sytuacja nie stwarza optymalnych warunków do rozwoju crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego, które często polega na długoterminowych inicjatywach.

Ministerstwo chce podkreślić, że intencją wszelkich zmian było zagwarantowanie pewności prawnej co do możliwości stosowania crowdfundingu, oraz swobody jego stosowania.

Wiedząc, jak ważny jest crowdfunding dla powstawania tak potrzebnych nowych modeli finansowania, w tym finansowania twórczości artystycznej oraz wartościowych inicjatyw społecznych oraz chcąc uniezależnić wydawanie pozwoleń od jednostkowej decyzji urzędnika, od niepewności, czy stosować przepisy ustawy, czy też nie, Ministerstwo zaproponowało zmianę dającą podstawę do przyszłych prac zmierzających do poprawy sytuacji.

Jednak wywołała ona różne opinie środowiska internetowego, którego część uważa, że zbiórki publiczne w ogóle nie powinny podlegać regulacjom.

Możliwe są więc dwa scenariusze:

pierwszy – akceptujemy ten przyczółek zmian i zaczynamy prace nad rozporządzeniem z udziałem strony społecznej, żeby było gotowe, gdy wejdzie w życie ustawa i żeby było maksymalnie proste. To rozporządzenie może:

albo sankcjonować model obecny, który realnie i w sensie prawnym jest obecnie nieusankcjonowany;

albo idąc dalej, po analizie rozwiązań w innych krajach będziemy starali się wypracować jak najprostszy model z minimalną liczbą procedur, funkcjonujący niejako automatycznie bez pola dla decyzji urzędników;

drugi – uznajemy, że crowdfounding to obszar, który nie wymaga żadnych regulacji, godząc się na to, że w przyszłości może to rodzić problemy związane z brakiem jasnych prawnych reguł.[/quote]

 

Oryginalny tekst ze strony MAIC http://mac.gov.pl/dzialania/komunikat-rzecznika-o-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-dzialach-administracji-rzadowej-oraz-niektorych-innych-ustaw-w-kontekscie-%e2%80%9ecrowdfundingu%e2%80%9d/

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply