Rada Ministrów zaakceptowała założenia do ustawy o zbiórkach po myśli NGO

share on:

Wypracowany we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i poddany konsultacjom społecznym projekt ustawy o zbiórkach publicznych został pozytywnie oceniony przez Radę Ministrów, w wersji przygotowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Tuż po Nowym Roku, 02.01.2013, przyjęte zostały założenia do nowej ustawy o zbiórkach publicznych opracowane przez MAiC. O sukcesie poinformował minister Michał Boni na twitterze.

Źródło: twitter.com

Przypominamy, ze propozycja resortu kierowanego przez Michała Boniego została negatywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Finansów, w szczególności w części zniesienia obowiązku otrzymania pozwolenia od zbiórek wykonywanych za pośrednictwem przelewów bankowych i SMSów. Organizacje pozarządowe wystosowały list otwarty, który przyniósł zamierzony skutek.

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z późn. zm.) przewiduje, że każdy, kto chce prowadzić zbiórkę publiczną musi ubiegać się o pozwolenie władzy na jej przeprowadzenie, a po zakończeniu zbiórki przed tą samą władzą rozliczyć się z jej przeprowadzenia. Proponowana nowa regulacja zbiórek publicznych zniesie dotychczasowy obowiązek uzyskania pozwolenia na organizację zbiórki. Jedynie w przypadkach zbiórek publicznych w formie ofiar w gotówce i w naturze w miejscach publicznych, gdzie nie ma innej możliwości, by zapewnić przejrzystość zbiórek, będzie wymagane zgłoszenie zbiórki oraz sprawozdania ze zbiórki, które będą widoczne dla wszystkich na ogólnopolskim elektronicznym portalu internetowym. Projektowane rozwiązania przesuną rolę państwa tak, aby tworzyło ono ramy wspierające organizacyjnie ofiarność Polaków – każdy będzie miał dostęp do informacji o tym, jak dużo udało się zebrać i jak zebrane środki i dary zostały rozdysponowane i na tej podstawie będzie mógł podejmować decyzje o tym, które zbiórki wspierać – podaje na swoich stronach MAiC.

Przyjęcie założeń do ustawy to jedynie kolejny krok w drodze do jej opracowania i dalszych kroków na ścieżce legislacyjnej. Potwierdza jednak otwarcie MAiC na konsultacje społeczne i obronę ich efektu (w postaci pozytywnie ocenianych założeń) w rozmowach międzyresortowych.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply