Crowdsourcing listy zabytków – OtwarteZabytki.pl

share on:

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska uruchomiło portal otwartezabytki.pl i zaprasza wszystkich do uzupełnienia listy zabytków. Z doświadczenia wiem, że listy zabytków dostępne na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są często nieaktualne i niepełne. Dodatkowo, niektóre obiekty i miejsca nie są uznane formalnie za zabytki, a jednak stanowią o atrakcyjności. Odpowiednio duża i rozproszona społeczność z pewnością jest w stanie podołać temu zadaniu bardzo dobrze.

 

 

Na stronach CCPC czytamy:

Projekt „Otwarte zabytki”  ma na celu ułatwienie obywatelom dostępu do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażowanie do działań na rzecz ich ochrony.

„Otwarte” znaczy legalnie dostępne dla wszystkich. Wszystkie efekty projektu publikowane będą w sieci na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach, co oznacza, że można z nich będzie swobodnie korzystać, modyfikować je, kopiować i udostępniać innym.

W pierwszej fazie projektu przeprowadzamy akcję tworzenia obywatelskiego katalogu zabytków, w oparciu o dane pochodzące z państwowego rejestru zabytków. Służy do tego narzędzie dostępne na stronie otwartezabytki.pl. Dzięki niemu można uzupełniać podstawowe informacje o zabytkach: nazwę, adres, datę powstania oraz współrzędne GPS.

My również przyłączamy się do tego projektu!

share on:
K. Król

K. Król

Reaktor crowdfunding.pl

Leave a Reply