Debata nt. zbiórek publicznych transmitowana online

share on:

W dniu dzisiejszym na godzinę 13.00 zaplanowana jest debata nt. zbiórek publicznych. Odbędzie się w Pałacu Prezydenckim, ale przewidziana jest transmisja online na stronie prezydent.pl.

Debata odbędzie się w ramach Forum Debaty Publicznej „Społeczeństwo obywatelskie – kapitał społeczny”. W spotkaniu weźmie udział Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka oraz Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec.

W ramach prac Zespołu ds. Rozwiązań w zakresie Finansowania Działalności Społecznej i Obywatelskiej działającego w Kancelarii Prezydenta RP, wypracowane zostały propozycje dotyczące zmian w zakresie zbiórek publicznych oraz sposobu rozliczania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Obecnie trwają prace nad stworzeniem założeń do projektu ustawy, która znacząco uprości prowadzenie zbiórek przez organizacje pozarządowe. Gospodarzem i inicjatorem tych prac jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply