Tag: Michał Boni

Projekt, który powstał w wyniku publicznej debaty z partnerami społecznymi i konsultacji społecznych, zakłada nowe podejście do dobroczynności....

Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych Minister Michał Boni przyznał, że Rada Ministrów rozważa całkowitą deregulację zbiórek publicznych....