Tag: wydarzenie

Rok 2018, to czas kiedy technologia blockchain mająca już 10 lat coraz śmielej wkracza w krąg zainteresowań biznesowych...

Wzrastające tempo rozwoju innowacji oraz postępu technologicznego, sprawiło że współczesnym organizacjom przyszło funkcjonować w niezwykle konkurencyjnym i nieprzewidywalnym...

Zespół MEDIAR zaprasza na konferencję poświęconą prezentacji projektu ITO, która się odbędzie 20 października, w Katowicach. Pomysłodawcy startupu,...

Rewolucyjna technologia blockchain, jej potencjał oraz wykorzystanie we współczesnej gospodarce cyfrowej to wiodące tematy kolejnej edycji Blockchain Alliance,...

Projekty finansowania społecznościowego można według różnych kryteriów podzielić na pewne grupy, mające pewne cechy podobne. Niezależnie od gatunku...