Tag: crowdfunding badania

Zespół badaczy odpowiedzialnych za opracowanie indeksu nastrojów mieszkańców USA - American Dream Composite Index - przeprowadził ankietę dotyczącą...