CROWDINVESTING

Inwestycyjne modele finansowania społecznościowego trwale wpisały się w krajobraz rynku kapitałowego w całej Europie. W Polsce jednak eksponowany i eksploatowany był głównie społecznościowy aspekt takiej formy finansowania. Teraz standardy znane z rynków giełdowych do wymagań nowoczesnych inwestorów wprowadza notowana na GPW Grupa INC. Na rynku debiutuje profesjonalna platforma crowdinvesting do obsługi ofert publicznych CrowdConnect.pl. Dotychczas z finansowania społecznościowego korzystały głównie start-upy, a więc firmy będące na początku swojej drogi. My postanowiliśmy umożliwić wykorzystanie potencjału społeczności...

CROWDFUNDING

Ostatnio rynek crowdfundingu w Polsce co raz częściej jest przedmiotem dyskusji i analiz. Pojawiają się nowe platformy, wolumen branży rośnie, zwiększa się udział regulatora, to wszystko wpływa na świadomość społeczeństwa, branża przechodzi na nowy poziom. Obserwujemy co raz więcej projektów, które stawią na celu nie tylko zebranie kapitału, ale także przekazanie wyjątkowej myśli, opinii, wiedzy, wartości. Pięknym przykładem jest kampania...