Tag: praca naukowa crowdfunding

Poniższy tekst jest podrozdziałem pracy "Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce" obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w...