Poprawa regulacji equity crowdfunding w Polsce

share on:

Dostępność źródeł finansowania dla polskich przedsiębiorców jest niezwykle ważna. Jednym z nich jest udziałowe finansowanie społecznościowe i o nim rozmawiali dzisiaj eksperci branży. Propozycje zmian legislacyjnych powstaną w ciągu najbliższych tygodni.

W spotkaniu grupy roboczej poświęconej uproszczeniu procedur stosowania equity crowdfunding w Polsce wzięli udział przedstawiciele wiodących platform finansowania społecznościowego, inwestorzy oraz eksperci branżowi. Docelowo przygotowane zostaną konkretne propozycje zmian prawnych, które mają na celu zwiększenie dostępności kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Jest to element działań Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Pracami grupy kieruje kancelaria Wardyński i Wspólnicy, we współpracy ze Startup Poland i Centrum Gospodarki Społecznościowej.

Podczas interesującej dyskusji udało nam się zidentyfikować kluczowe obszary zmian prawnych, które uproszczą stosowanie equity crowdfunding. Z mojej perspektywy, jako promotora tego mechanizmu od lat bardzo ważna była właściwie zgodna deklaracja o zainteresowaniu samoregulacją branży, w tym w kontekście obrotu gromadzonymi środkami przez właścicieli platform, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz obowiązkom informacyjnym po stronie platform i spółek.

Rozwijająca się branża ma śmiałe wizje pozycjonowania Polski jako ważnego ośrodka umożliwiającego pozyskanie kapitału przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł finansowania. Osobiście uważam, że do tego potrzebne są trzy elementy:

-infrastruktura, czyli sprawnie działające portale zarządzane przez ludzi z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem oraz uznające kodeks dobrych praktyk, nad którym sektor już pracuje,

-atrakcyjne oferty inwestycyjne, tj. takie które zainteresują zarówno aktualnych uczestników rynku kapitałowego, jak i nowych dawców kapitału, ale jednocześnie będą odpowiednio przygotowane w sensie formalnym, prawnym i merytorycznym do realizacji wyzwań biznesowych,

-inwestorzy, którym w dodatku powinny być stworzone specjalne warunki, które premiują akceptację wysokiego ryzyka związanego z inwestowaniem w innowacyjne spółki we wczesnych fazach rozwoju (np. na wzór brytyjski).

Wcale nie jest jednoznaczne, czy bardziej potrzebna jest regulacja equity crowdfunding, czy prosta i wybiórcza deregulacja niektórych rozwiązań funkcjonujących na rynku kapitałowym w Polsce. Zwycięstwem jest jednak bardzo merytoryczne spotkanie, na którym nie podnoszono niepotrzebnych spraw, zmierzyliśmy się z wymagającymi obszarami prowadzenia takiej działalności i zgodnie zadeklarowaliśmy chęć współtworzenia lepszego środowiska do finansowania i rozwoju sektora MŚP w Polsce. 

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply