Komisja Nadzoru Finansowego przedstawi stanowisko dot. FinTech

share on:

Krajowy regulator rynku finansowego od wielu miesięcy uczestniczy w dialogu branża-administracja, jako ważny przedstawiciel tej drugiej. Stanowisko KNF prawdopodobnie nie będzie miało charakteru wiążącego, ale ta opinia jest ważna dla rozwoju innowacji na rynku kapitałowym oraz wspierania działań związanych z dostępem do finansowania dla polskich przedsiębiorstw.

Raport z prac grupy roboczej ds. innowacji w finansach zostanie przedstawiony w listopadzie na kongresie 590 pod Rzeszowem. Pod patronatem UKNF odbędzie się m.in. panel „Polska jako regionalne centrum innowacji finansowych – prezentacja Raportu Zespołu roboczego ds. Rozwoju innowacji finansowych (FinTech)”.

Z perspektywy rozwoju sektora alternatywnych finansów w Polsce ten raport nie ma znaczenia w kontekście legislacyjnym, ale powinien być kolejnym krokiem w drodze do zwiększania dostępności finansowania dla szybko rosnących małych i średnich firm.

Gdy organizowałem pierwszą w Polsce konferencję poświęconą Innowacjom na rynku kapitałowym z tematem specjalnym „equity crowdfunding”, KNF był dość sztywny i zamknięty. Rynek urósł wielokrotnie, ale nie pojawiły się żadne istotne nadużycia i myślę, że regulator to widzi.

Spodziewam się, że wnioski z prac poza głośnymi zapowiedziami nie będą hurraoptymistyczne, pojawi się wskazanie obszarów potencjalnych zagrożeń (taka wg urzędników jest rola regulatora). Pojawią się także kolejne sugestie dot. fintech sandbox i może parę deklaracji. Czy będzie to rzeczywiste wsparcie dla polskich przedsiębiorców – myślę, że w ograniczony sposób tak.

Choć wierzę w to, że Polska może być europejskim hubem fintechowym, to nie wierzę, że akurat KNF i PFR w krótkim czasie będą chciały stworzyć podwaliny do tego. W międzyczasie European Crowdfunding Network (międzynarodowe stowarzyszenie ekspertów branży altfi) opublikowało przegląd regulacji, niech to będzie inspiracją do dalszych rozmów.

 

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

1 Comment

Leave a Reply