Technologiczne rozwiązania branży ubezpieczeniowej i finansowej, czyli FinTech i InsurTech Digital Congress.

share on:

 

W dniach 10-11 maja 2018 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyła się IV edycja FinTech Digital Congress i III edycja InsurTech Digital Congress. To najważniejsze wydarzenia w tej części Europy dotyczące nowoczesnych, technologicznych rozwiązań w branży ubezpieczeniowej i finansowej. Kongres rozpoczęła część wspólna, po której nastąpił podział na dwie ścieżki tematyczne – dotyczącą ubezpieczeń i traktującą o finansach. Dzięki obecności ekspertów z kraju i zagranicy, ciekawemu programowi debat, przemówień i use cases oraz najbardziej aktualnym tematom z branży, wydarzenie zgromadziło ponad 700 uczestników w ciągu dwóch dni.

Część wspólną Kongresu rozpoczęło wystąpienie Przewodniczących Rad Programowych FinTech i InsurTech, Marcina Petrykowskiego i Witolda Jaworskiego. Następnie swoje angażujące przemówienie wygłosił gość specjalny, który doświadczenie w branży gromadził między innymi na rynku azjatyckim. Sonia Wędrychowicz-Horbatowska przekazała nam swoją specjalistyczną wiedzę o tym, jak dokonywać transformacji cyfrowej w finansach/sektorze finansowym. Nie mogło też zabraknąć debaty na temat regulacji prawnych, w której wzięli udział kluczowi eksperci tacy jak Zbigniew Jagiełło, Anna Streżyńska i Marcin Obroniecki. Dyskusja ta była poprzedzona wspaniałym wystąpieniem wprowadzającym Przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego, Marka Chrzanowskiego. Podczas paneli poruszono także kwestie innowacyjności z perspektywy Polski i świata. Uważnie pochylono się również nad tematem fintechów w erze mindfulness. Talent challenge, płatności, skuteczne modele biznesowe, telemedycyna, IoT i data analytics to tylko niektóre z haseł, nad którymi debatowano podczas dwóch dni rzeczowych dyskusji o branży fintech i insurtech. Pomiędzy częściami merytorycznymi znalazł się także czas na networking, który stanowił doskonałą okazję na bliższe poznanie najlepszych autorytetów z branży finansów i ubezpieczeń.

Wśród prelegentów FinTech & InsurTech Digital Congress możemy wymienić m.in. Tomasz Czechowicz, Janusz Cieszyński, Frank Genheimer, Agnieszka Wrońska, Laurent Nizri, Ewa Wernerowicz, James Hickson, Tal Sharon, Paul Ferris, Wojciech Sass, Adam Rozwadowski i Szymon Wałach.

Na zakończenie pierwszego dnia kongresu odbyła się Wielka Gala FinTech & InsurTech Night, podczas której przyznano nagrody w konkursie “FinTech & InsurTech Awards”, w kategoriach Best Payment Solution, Best Lending Solution, Blockchain Technology Award, InsurTech Award, FinTech Award. Wśród uhonorowanych inicjatyw znalazły się takie rozwiązania jak: TubaPay, FINIATA, platforma blockchain Trudatum, Krajowy Program Zdrowotny i Dronn.

10 maja 2018 r. w The Westin Warsaw Hotel, odbyła się także Wielka Gala FinTech & InsurTech Night. Podczas wydarzenia zostały wręczone statuetki w ramach konkursu FinTech & InsurTech Awards. Wydarzenie poprowadził Marcin Prokop.

Wśród laureatów konkursu FinTech & InsurTech Awards znaleźli się:

Best Payment Solution – TubaPay – zintegrowane płatności kartowe w ubezpieczeniach

Best Lending Solution – Finiata

Blockchain Technology Award – Platforma blockchain Trudatum

InsurTech Award – Krajowy Program Zdrowotny

FinTech Award – Dronn

Zapraszamy do zapoznania się z pełną fotorelacją z Wielkiej Gali FinTech & InsurTech Night.

Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.

Crowdfunding.pl objęło wydarzenie Patronatem Medialnym

 

share on:

Leave a Reply