Tag: bank

Konferencja "Crowdfunding w Polsce 2012" w opinii uczestników była ciekawym i dobrze zorganizowanym wydarzeniem. Żadna relacja nie odda...

  W  XXI wieku podstawowym medium komunikacji, rozprzestrzeniania informacji, a nawet utrzymywania relacji jest Internet. Za jego pomocą...