Tag: cfpl

Projekty finansowania społecznościowego można według różnych kryteriów podzielić na pewne grupy, mające pewne cechy podobne. Niezależnie od gatunku...

Konferencja "Crowdfunding w Polsce 2012" w opinii uczestników była ciekawym i dobrze zorganizowanym wydarzeniem. Żadna relacja nie odda...