Polscy politycy mówią o crowdfundingu

share on:

Coraz więcej o crowdfundingu, a czasem także w wersji polskojęzycznej – finansowaniu społecznościowym mówią politycy. Wśród polityków pierwszligowych pojęcie to jest nadal mało znane, ale ciekawe, że słychać o nim z różnych stron partyjnego podziału parlamentarnego. Choć per „crowdfunding” najczęściej mówi się o zbiórkach publicznych na cele inne, niż charytatywne, to oceniam jako korzystne, że w ogóle się mówi.

1. interpelacja posła Przemysława Wiplera (PiS) zgłoszona w dniu 06.02.2012

(…)Uruchomienie inicjatyw opartych o ideę finansowania społecznościowego w zakresie działalności dobroczynnej i kulturalnej wymaga w pierwszej kolejności nowelizacji lub całkowitej derogacji przepisów określających zasady prowadzenia zbiórek publicznych. Jednocześnie potencjalny rozwój finansowania społecznościowego dla innowacyjnych przedsiębiorstw, start-upów i małych firm może zostać zablokowany innymi przepisami prawa. To szczególnie niepokojące, gdy weźmie się pod uwagę niedawno opublikowane dane ZUS pokazujące, że w 2011 r. powstało w Polsce tylko 37 tys. nowych firm, podczas gdy w poprzednich latach powstawało średnio między 80 a 100 tys. nowych przedsiębiorstw. W tej sytuacji pozyskiwanie kapitału ze społeczności tworzy perspektywę dokapitalizowania innowacyjnych pomysłów przy jednoczesnej partycypacji w zyskach szerokiej rzeczy inwestorów.

2. Wincenty Elsner (Ruch Poparcia Palikota) – konferencja prasowa z dn. 19.03.2012

Crowdfunding to finansowanie społecznościowe przedsięwzięć prowadzonych w Internecie, poprzez publiczne zbiórki niewielkich sum przeznaczonych na ich działalność.

Twórcy serwisów internetowych ponoszą koszty na serwer, oprogramowanie, administrację i proszą użytkowników o współfinansowanie poniesionych kosztów.

Polskie prawo nie zezwala na tę formę finansowania, która bardzo dobrze wpisuje się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego:

– U nas nie ma takiej możliwości współfinansowania społecznościowego – finansowego wsparcia dla serwisów internetowych.

3. Minister Cyfryzacji i Administracji Michał Boni (PO) w dniu 25.01.2012 na posiedzeniu Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii

Drugi wskazany tu obszar dotyczy crowdfundingu, czyli tego, co dotyczy różnych form wspólnego finansowania różnych przedsięwzięć. Przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieliśmy taki przykład. Przepisy prawne muszą się na to otworzyć.

Mamy też min. Bielsko-Biała declaration on crowdfunding i prawdopodobnie kilka innych, mniejszych przykładów. Wiecie o nich? Piszcie na info@crowdfunding.pl.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply