Alternatywne finanse coraz bardziej popularne w Europie

share on:

W ubiegłym roku niemal 3 miliardy EUR pozyskali Europejczycy za pośrednictwem elektronicznych platform świadczących usługi finansowe. Najczęściej korzystali z konsumenckich pożyczek społecznościowych i crowdfundingu. Eksperci przewidują dalszy wzrost wolumenu transakcji w do 7 miliardów euro w 2015.

Uniwersytet Cambridge przy wsparciu EY i regionalnych organizacji branżowych przeprowadził badanie sektora finansów alternatywnych. Wyniki opublikowane w raporcie „Moving mainstream. The European Alternative Finance Benchmarking Survey” opierają się na danych przekazanych przed ponad 250 przedsiębiorców z 27 państw europejskich. Liderem z niemal 80% udziałem jest Wielka Brytania, gdzie od kilku lat wspierane są innowacyjne mechanizmy finansowe i otwierany jest rynek kapitałowy.

alternatywne finanse
Zhang, Z., Wardrop, R., Rau, P.R. and Gray, M., Moving Mainstream. The European Alternative Finance Benchmarking Survey, University of Cambridge and EY 2015

 

Raport wskazuje trzy czynniki dynamicznego rozwoju sektora: osłabienie pozycji tradycyjnych instytucji finansowych, rozwój technologii i przemiany społeczno-gospodarcze. – Alternatywne finanse charakteryzuje ogromny potencjał, branża będzie się w kolejnych latach dynamicznie rozwijać, ale należy pamiętać, że nadal stanowi mały odsetek wolumenu transakcji na rynku kapitałowym – mówi prezes Centrum Gospodarki Społecznościowej Mateusz Mroczka.  Ważniejszy wskaźnik stanowi liczba przedsiębiorców, która pozyskała kapitał przy użyciu usług tego typu. Od 2012 było to niemal 10 000 firm, bez uwzględnienia Wielkiej Brytanii.

W badaniu udział wzięło 11 polskich platform, a wartość rynku ustalono na poziomie 4 milionów euro. – Polska zdecydowanie wyróżnia się w naszym regionie i choć wartość transakcji jest niska, to obserwujemy gwałtownie rosnące zainteresowanie wśród przedsiębiorców i inwestorów – komentuje Mroczka. Centrum Gospodarki Społecznościowej jest partnerem merytorycznym badania Uniwersytetu Cambridge na Europę Środkowo-Wschodnią. Fundacja wspiera rozwój przedsiębiorczości promując nowoczesne mechanizmy finansowania i rozwoju projektów biznesowych, społecznych oraz kulturalnych.

Więcej informacji oraz raport do pobrania można znaleźć na stronie fundacji CGS: http://cgs.org.pl

Źródło: informacja prasowa

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply