Ministerstwo Rozwoju planuje poprawić możliwości stosowania crowdfundingu

share on:

Odpowiadając na potrzeby rynku związane ze wspieraniem innowacyjności i specyfiką inwestowania w startupy Ministerstwo Rozwoju opracowało założenia ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej. Do wprowadzenia jej w życie jeszcze długa droga, ale koncepcja jest słuszna i przewiduje poprawę regulacji dotyczących inwestycyjnych modeli finansowania społecznościowego (crowdinvesting).

Prosta Spółka Akcyjna ma być nową formą prawną spółki kapitałowej (obok akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością). Taki podmiot jest dostosowany przede wszystkim do potrzeb nowych firm o wysokim potencjale wzrostu i łączy wygodę sp. z o. o. oraz biznesowe i finansowe zalety SA. Dodatkowo, zgodnie z obecną koncepcją, dawałby mnóstwo nowych możliwości związanych z pozyskaniem inwestora, a inspirowanych sprawdzonymi rozwiązaniami amerykańskimi. Co ciekawe, nazwa PSA została zgłoszona i wybrana w ramach kampanii crowdsourcingowej Ministerstwa oraz fundacji Startup Poland.

Koncepcja Prostej Spółki Akcyjnej zmierza do realizacji następujących, podstawowych celów:
1) łatwe założenie spółki (w tym – rejestracja elektroniczna),
2) minimalne wymogi kapitałowe dla założycieli i możliwość elastycznego kształtowania struktury
majątkowej spółki,
3) zapewnienie możliwości łatwych i różnorodnych form inwestycji w przedsięwzięcie (w tym – 
finansowania crowdfundingowego), 
4) pogodzenie interesów założycieli z atrakcyjnością przedsięwzięcia dla inwestorów, poprzez
ułatwienie ułożenia relacji między założycielami oraz między założycielami i inwestorami przy
zmniejszeniu ryzyka narzucania założycielom warunków umów inwestorskich czy
uregulowanie rozwiązań ułatwiających inwestycje,
5) możliwie szybka i nieskomplikowana likwidacja spółki.

– Zarys koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej, Ministerstwo Rozwoju, czerwiec 2016 (dostępne w BIP MR) –

Bardzo istotnym z mojej perspektywy sygnałem jest wskazanie wprost, że crowdinvesting jest uznany jako źródło kapitału, które należy promować i wspierać. Trudno powiedzieć w tej chwili jaki będzie ostateczny kształt ustawy i harmonogram jej wprowadzenia. Natomiast póki co wiele wskazuje, że wykorzystane zostaną najlepsze rozwiązania na rynku.

W kwestiach prawnych m.in. ułatwione będzie wnoszenie do spółki własności intelektualnej (aport patentów) oraz wiedzy (akcje w zamian za pracę mentorów i doradców). Dodatkowo wprost wymienione są najważniejsze elementy umów inwestycyjnych w USA – prawo ciągnienia, vesting, option pool i inne – ważne z perspektywy finansów i korzystnych warunków do rozwoju startupu.

Sama kwestia udziałowych modeli finansowania społecznościowego nie jest szerzej opisana w dokumentach udostępnionych do pre-konsulatacji. Natomiast w ramach grupy roboczej Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji przygotowaliśmy dwie wersje rekomendacji (projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, a w czerwcu 2016 zakres szczegółowych rekomendacji). Nie wchodząc w szczegóły, dotyczą one podniesienia progu pozyskanego kapitału bez konieczności sporządzania prospektu, ani wizyty u notariusza; a także określenia instytucji platformy finansowania społecznościowego celem zniesienia niektórych ryzyk prawnych w tej nowej dziedzinie.

crowdfunding psa
źródło: Zarys koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej, Ministerstwo Rozwoju, czerwiec 2016 (dostępne w BIP MR)
share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply