KNF uruchamia Program Innovation Hub dla sektora FinTech

share on:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że w piątek, 5 stycznia 2018 r. został uruchomiony Program Innovation Hub na rzecz wspierania rozwoju innowacji finansowych (FinTech). W ramach Programu organ nadzoru będzie prowadził dialog z podmiotami sektora FinTech, udzielając im odpowiedzi na zadane zapytania w zakresie obszaru prawnoregulacyjnego, wspierając tym samym rozwój nowoczesnych technologii na rynku finansowym przy zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony klientów.

Program będzie skierowany do dwóch grup podmiotów sektora FinTech:

  • Podmioty planujące rozpoczęcie działalności w ramach części rynku finansowego objętej nadzorem KNF (m.in. start-upy), które posiadają innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych (IT).
  • Podmioty nadzorowane przez KNF planujące wdrożyć innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych (IT).

W ramach Programu podmiot pytający może uzyskać:

  • Wsparcie ze strony UKNF w identyfikacji właściwych przepisów prawa, regulacji i stanowisk nadzorczych mających zastosowanie do danego podmiotu, modelu biznesowego, oferowanego produktu lub usługi finansowej.
  • Informacje o zasadach działania nadzoru, trybie uzyskania zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności oraz dokumentach i wytycznych dostępnych na stronie internetowej KNF.

Program nie obejmuje wsparcia w przygotowaniu wniosku licencyjnego. Podmioty zainteresowane uzyskaniem licencji otrzymają w ramach Programu informacje o wymogach prawno-regulacyjnych i właściwej komórce licencyjnej UKNF, do której należy złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie określonej działalności. Uczestnictwo podmiotu w Programie nie będzie zobowiązywało do późniejszego złożenia wniosku licencyjnego.

W celu zgłoszenia się do udziału w Programie i skierowania zapytania niezbędne będzie wypełnienie formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej KNF. Zapytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza będzie podlegać ocenie UKNF z wykorzystaniem określonych kryteriów uczestnictwa w Programie, takich jak:

a) Innowacyjny charakter rozwiązania – nadzór będzie oceniał czy proponowane rozwiązanie różni się od istniejących rozwiązań na rynku polskim i może być postrzegane jako innowacyjne;

b) Wstępna analiza otoczenia regulacyjno-prawnego – nadzór będzie oceniał czy podmiot dokonał wstępnej oceny w jaki sposób proponowane przez niego rozwiązanie wpisuje się w istniejące regulacje i przepisy prawa;

c) Realna potrzeba wsparcia (brak pewności prawnej) – nadzór będzie oceniał czy innowacyjne rozwiązanie rzeczywiście nie wpisuje się jasno w istniejące regulacje i przepisy prawa, co implikuje potrzebę udzielenia wsparcia ze strony UKNF. W zależności od charakteru i złożoności zapytania UKNF będzie mógł udzielić odpowiedzi podmiotowi pytającemu mailowo, telefonicznie lub zaprosić podmiot na spotkanie w siedzibie nadzoru w celu szczegółowego wyjaśnienia wskazywanej kwestii.

Szczegółowe zasady udziału w Programie Innovation Hub zostały określone w Regulaminie.

Żródło: UKNF

share on:
Redakcja

Redakcja

Redakcja portalu crowdfunding.pl

Leave a Reply