Tag: equity

W wyniku analizy zidentyfikowano 256 projektów udziałowego finansowania społecznościowego zakończonych sukcesem na obszarze Unii Europejskiej do dnia 30.11.2014...

Wczoraj podano do publicznej wiadomości informację, że w alternatywnym systemie obrotu NewConnect zamierza zadebiutować amerykańska spółka BlazeFund. Główną...

Equity crowdfunding ma liczne zalety, a przede wszystkim uzupełnia możliwości pozyskania finansowania na rynku kapitałowym. Wiąże się z...