Tag: reward crowdfunding

Kickstarter, którego statystyki rosną w imponującym tempie wprowadza ograniczenia, które mają zapobiec opóźnieniom w realizacji projektów oraz zapobiegać...