Tag: skin philosopchy

Działania związane z promocją projektu powinny obejmować nie tylko aktywność w mediach społecznościowych i podjęcie prób zainteresowania mediów....