Tag: skin philosophy

Projekty finansowania społecznościowego można według różnych kryteriów podzielić na pewne grupy, mające pewne cechy podobne. Niezależnie od gatunku...

Promocja zdrowego stylu życia poprzez crowdfunding? Bardzo dobry pomysł! Ewa Sroka uczy, pokazuje i inspiruje mówiąc o tym...

Z uwagi na prywatne zainteresowanie promocją postaw proekologicznych większości załogi crowdfunding.pl, z przyjemnością informujemy, że objęliśmy patronat specjalny...