Equity crowdfunding: InPay S.A. na beesfund.com

share on:

Spółka InPay S.A. korzystając z udziałowego finansowania społecznościowego planuje pozyskać 200 000 złotych. Firma jest dostawcą rozwiązań do akceptacji płatności kryptowalutą Bitcoin. Kampania jest prowadzona przy wykorzystaniu portalu beesfund.com.

IMG_1522-1.JPG

InPay stosując equity crowdfunding prowadzi ofertę publiczną sprzedaży akcji, umożliwiając każdemu zainteresowanemu inwestycję. Spółka planuje pozyskać 200 000 złotych oferując 5% akcji (5000 szt.). Zgodnie z wyjaśnieniami Członka Zarządu, oferowane akcje zostały przekazane spółce w formie darowizny. Oznacza to, iż nie pochodzą z nowej emisji, ale pozyskane środki trafią do spółki, a nie dotychczasowych właścicieli, co jest korzystne dla inwestorów. Podobna konstrukcja została wykorzystana także przy pierwszym w Polsce projekcie equity crowdfunding dla spółki akcyjnej Beesfund.

InPay S.A. zamieścił podstawowe informacje o spółce i uproszczony biznesplan, dostępny tutaj. Oferta będzie trwać do 16 listopada 2014.

IMG_1520.JPG

Spółka: InPay S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Oferowane: 5000 akcji stanowiących 5% udziału w kapitale zakładowym po cenie sprzedaży 40 zł/akcja
Wycena spółki: 4 000 000 zł
Link do projektu: https://crowdfunding.inpay.pl/projekty/pokaz/244,inpay—spolka-obslugujaca-platnosci-bitcoin

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply