Polskie badania crowdfundingu

share on:

Z uwagi na to, ze w pracy naukowej zajmowałem się zagadnieniem finansowania społecznościowego, wiem, ze literatura przedmiotu jest bardzo uboga. Wydane zostało parę pozycji książkowych, z których większość w tym roku. Sukcesywnie kontynuuje ich lekturę na kindlu, gdyż większość jest dostępna na amazonie. Na temat crowdfundingu przeprowadzonych zostało kilka badan opisanych w artykułach naukowych. W większości można je znaleźć w bazie SSRN, ale ich lekturę polecam tylko osobom ściśle związanym z tematem, gdyż są dość nudne 🙂

O badaniach crowdfundingu w Polsce dowiedziałem się kilka miesięcy temu i skontaktowałem się z osoba zaangażowaną w projekt – autorem bloga PGA. Zaoferowałem swoja pomoc i chęć udziału, ale wtedy trwało już gromadzenie danych. Z niecierpliwością czekałem na ich publikacje  i oto są.

Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z portalem megatotal.pl, którego funkcjonowanie jest zbliżone do pradziadka crowdfundingu („crowdfunding granddaddy”) sellaband.com. Oba portale to społecznościowe wytwornie muzyczne, które pozwalają promować własną muzykę, gromadzić finansowanie na wydanie płyty i organizują rożne eventy wspierające młodych twórców.

Część pytań dotyczyła preferencji muzycznych użytkowników, wiec je pominę, ale z wyników można wyciągnąć kilka ciekawych wniosków.

1. Możliwość gromadzenia finansowania nie jest priorytetem społeczności megatotal.pl, ale 1/3 respondentów wskazała to jako główną motywacje do korzystania z portalu.

megatotal.pl

 

2. Dla poszczególnych osób duże znaczenie maja narzędzia promocji i źródła informacji, a mniejsze fakt współtworzenia społecznościowej wytworni muzycznej.

megatotal.pl

 

Zgodnie z obietnicami autorów badania, więcej szczegółów zostanie przedstawione po wakacjach i mam nadzieje, ze będą one w większym stopniu dotyczyły motywacji, zachowań i efektów stosowania finansowania społecznościowego na megatotal.pl, jako bodaj najstarszym portalu tego typu w Polsce. Wyniki badania są dostępne na stronie megatotal.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

1 Comment

Leave a Reply