To był dobry dzień dla polskiego crowdfundingu

share on:

 

W dniu dzisiejszym – tj. 30. Marca 2012 roku zostało utworzone Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Crowdfundingu”, które głosami członków- założycieli wypracowało i zaakceptowało Statut, wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz w interesującej dyskusji nakreśliło kierunki rozwoju i działania priorytetowe.

Nie chcę i nie jest moją rolą opisywanie szczegółów, gdyż w najbliższych dniach/tygodniach powstanie strona PTC, na której będą zamieszczone szczegółowe informacje, dokumenty oraz relacje. Spotkanie było bardzo ciekawe, a czasu nie starczyło na przedyskutowanie wielu istotnych kwestii. Podejście uczestników spotkania było poważne – dyskutowaliśmy o tym, czy stosować „crowdfunding”, czy też „finansowanie społecznościowe” w nazwie, o potrzebach bardzo różnych grup interesariuszy rozwoju crowdfundingu i wielu innych tematach, które uwzględni relacja na stronie Stowarzyszenia.

Główne priorytety i cele statutowe to promocja mechanizmu finansowania społecznościowego oraz analiza i konsultacje istniejącego otoczenia prawnego, które mają zostać zakończone propozycją ustawy lub szczegółowym wskazaniem obszarów nadmiernej, niedostatecznej lub ograniczającej rozwój regulacji istniejącej obecnie.

Przy jednym stole obecni byli reprezentancii różnych opcji politycznych (choć nie było polityków), różnych środowisk i odmiennych interesów. Cel jednak jest wspólny i z założenia uczestnikami Stowarzyszenia ma być jak najwięcej stron o odmiennych potrzebach, opiniach, doświadczenia.

Polskie Towarzystwo Crowdfundingu ma formułę otwartą i jego członkiem może właściwie zostać każda osoba fizyczna i prawna.

To był bardzo dobry dzień dla polskiego finansowania społecznościowego!

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

3 komentarze

Leave a Reply