Organizacje pozarządowe protestują przeciwko zmianom w „nowej” ustawie o zbiórkach – list otwarty do MF

share on:

Ponad 20 największych organizacji pozarządowych podpisało się pod listem otwartym skierowanym do Ministra Finansów Jacka Rostowskiego. Organizacje apelują do Ministra Finansów o wycofanie uwag do założeń ustawy o zbiórkach publicznych zgłoszonych przez Ministerstwo.

Współpraca Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a potem przeprowadzenie konsultacji społecznych doprowadziły do opracowania zadowalającego wszystkie strony projektu założeń do ustawy. O poprawki do projektu wnioskuje Ministerstwo Finansów i choć Minister Michał Boni (MAiC) nie potwierdził ich akceptacji, przedstawiciele 20 NGOsów przesłali list otwarty, w którym sprzeciwiają się propozycją MF.

Kierunek zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów stoi w sprzeczności z ideą przyświecającą zmianie ustawy o zbiórkach publicznych. Zasadniczym celem nowelizacji miało być uproszczenie dotąd obowiązujących anachronicznych przepisów (Ustawa z 1933 roku) i stworzenie klarownej podstawy prawnej do regulacji tej części życia publicznego. Najważniejsze dla uzyskania tej klarowności było stworzenie jasnej definicji „zbiórki publicznej” jako tej formy angażowania darczyńców, która zakłada ich ANONIMOWY i w efekcie trudny do skontrolowania udział. Po przyjęciu zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów w zakresie zbiórek publicznych ta zasadnicza idea zostałaby wypaczona. Obok anonimowych zbiórek „do puszki” prowadzonych w przestrzeni publicznej, dołączone zostałyby także te formy wspierania organizacji pozarządowych, które pozwalają zidentyfikować darczyńcę (smsy, wpłaty na konto). W obowiązującej Ustawie o zbiórkach publicznych ani wpłaty na rachunki bankowe ani wpływy z SMS-ów charytatywnych nie były traktowane jak zbiórka publiczna, a w obowiązującym porządku prawnym istnieje wystarczająca kontrola tych form pozyskiwania funduszy.” Tymczasem nowa lista, z pewnością nie kompletna w obliczu szybko zmieniającej się rzeczywistości, wnosiłaby jedynie chaos pojęciowy. Zmiana skutkowałaby również zaostrzeniem, a nie zliberalizowaniem, jak postulowały organizacje pozarządowe, dotychczasowych przepisów. Przypominamy, że intencją nowelizacji było wspieranie i ułatwianie rozwoju dobroczynności, a nie nakładanie na organizacje publiczne dodatkowych obciążeń.

Pełna treść listu, którego adrestami są także Minister Michał Boni i Premier Donald Tusk dostępna jest na stronie Fundacji Anioły Filantropii.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

1 Comment

Leave a Reply