Jak przebiega inwestowanie w nieruchomości z MZURI?

share on:

Zapraszamy Państwa do grupowego inwestowania w nieruchomości na wynajem w całej Polsce. Inwestycje realizuje celowa spółka inwestycyjna – Mzuri CFI 2 Sp. z o.o. Właścicielami Spółki są Mzuri Investments oraz grupa Inwestorów indywidualnych (aktualnie 92 Udziałowców, którzy zainwestowali w sumie ponad 2,9 mln zł), którzy objęli udziały w Spółce w proporcji do wpłaconego kapitału (minimalny wkład to 10.800 zł).

Aktualne możliwości inwestowania w nieruchomości z MZURI znajdziesz w zakładce nieruchomości.

Zainteresowani Inwestorzy dołączają do Mzuri CFI 2 Sp. z o.o. jako udziałowcy. Kapitał na zakup i remont mieszkań jest sumą udziałów grupy Inwestorów.

Strategią Mzuri CFI 2 jest aktywne lokowanie aktywów w nieruchomości mieszkaniowe. Celem inwestowania są tylko nieruchomości (wyjątek stanowią jedynie  ograniczone lokaty bankowe w sytuacji, kiedy kapitał oczekuje na zaangażowanie w nieruchomości). Spółka nie kupuje akcji, obligacji ani innych papierów wartościowych, ani nie udziela gwarancji, poręczeń itp.

Spółka kupuje mieszkania na wynajem po atrakcyjnych rynkowo cenach, przeprowadza ich remont, a następnie je wynajmuje w celu osiągania długoterminowych korzyści z czynszu najmu. Mzuri CFI 2 poszukuje atrakcyjnych inwestycyjnie mieszkań na terenie Polski, w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców, w których zarządzanie najmem może być obsłużone przez Mzuri Sp. z o.o. Nieruchomości te charakteryzuje niższa od rynkowych cena zakupu, ponieważ przeważnie wymagają one generalnego remontu, adaptacji do celów mieszkaniowych, pochodzą z aukcji / licytacji itp.

Mzuri Investments – która szuka nieruchomości na rzecz Mzuri CFI 2 – potrafi wykorzystać ukryte walory nieruchomości i podwyższyć ich potencjał najmu wykorzystując wieloletnie doświadczenie spółki w tej branży.

W chwili obecnej Spółka posiada 17 mieszkań w takich miastach jak Kraków, Łódź, Katowice, Częstochowa, Radom, Chorzów, Poznań z czego większość jest już wyremontowana i wynajęta, a część jeszcze jest w trakcie remontu. Na bieżąco nabywane są kolejne mieszkanie w miarę napływu kolejnych wpłat od nowych inwestorów.

Pierwszy rok obrotowy (do dnia 30.09.2016) Spółka przeznaczyła na budowę portfela mieszkań (poszukiwanie ofert, zakup, remont, wynajęcie). Zysk wypracowany w drugim roku obrotowym (od 01.10.2016 do 30.09.2017) nie osiągnie jeszcze docelowego poziomu , więc pierwsze wypłaty dywidendy dla Inwestorów będą w granicach 3% w skali roku.

Docelowa stopa zwrotu na poziomie ok. 6% rocznie osiągnięta zostanie w trzecim roku (od 01.10.2017 do 30.09.2018) i pozostanie już na tym poziomie przez kolejne lata.

ZASADY UCZESTNICTWA

Do Mzuri CFI 2 można przystępować przez cały czas. Minimalny wkład to zakup 10 udziałów po aktualnej cenie 1.080 zł obowiązującej do 31.01.2017 roku. Cena ta rośnie co 4 miesiące.

W celu przystąpienia do Spółki Inwestor musi wykonać trzy kroki:

  1. podpisać z Mzuri CFI 2 przedwstępną umowę objęcia udziałów – wystarczy przesłać mailem skan podpisanej umowy na adres cfi2@mzuricfi.pl (na końcu artykułu znajduje się link za pomocą którego można pobrać cały pakiet inwestora zawierający m.in. wzór umowy)
  2. dokonać wpłaty kapitału przelewem na rachunek bankowy podany w treści umowy
  3. dostarczyć do siedziby Mzuri CFI 2 w Warszawie pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego zgodne ze wzorem znajdującym się w pakiecie inwestora

Pełnomocnictwo pozwala na wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem Spółki, takich jak złożenie oświadczenia o przystąpieniu do Spółki oraz reprezentowanie Inwestora na Zgromadzeniach Wspólników. Pozwala to sprawnie kierować Spółką bez konieczności angażowania każdorazowo wszystkich Wspólników, których liczba może być trzycyfrowa.  Inwestor podpisując pełnomocnictwo nie rezygnuje ze swojego prawa do głosu – pełnomocnik jest zobowiązany głosować ściśle zgodnie z instrukcjami Inwestora.

ZASADY WYJŚCIA Z INWESTYCJI

Wyjście z inwestycji jest możliwe poprzez:

  1. odsprzedaż całości lub części udziałów innemu Inwestorowi
  2. odsprzedaż udziałów do Mzuri CFI 2, która odkupi udziały, a następnie dokona ich umorzenia (środki zostaną pomniejszone o opłatę związaną z wycofaniem kapitału przed upływem pierwszych dwóch lat – patrz tabela poniżej).
WYCOFANIE KAPITAŁU LICZONE OD DNIA OBJĘCIA UDZIAŁÓW KWOTA ZWRÓCONA INWESTOROWI
PRZED UPŁYWEM PIERWSZYCH DWÓCH LAT OD OBJĘCIA UDZIAŁÓW 80% wartości nominalnej udziałów
PO UPŁYWIE DWÓCH LAT OD OBJĘCIA UDZIAŁÓW 100% wartości bilansowej udziałów

POBIERZ PAKIET INWESTORA MZURI CFI 2

Materiał powstał we współpracy z MZURI Investments w ramach akcji “Inwestowanie w nieruchomości z MZURI Crowdfund Investing

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply