MZURI CFI po dwóch latach – charakterystyka wszystkich projektów

share on:

Mijają właśnie dwa lata od powołania przez Grupę Mzuri pierwszej spółki grupowego inwestowania Mzuri CFI 1. W chwili obecnej pracujemy nad powołaniem piątego z kolei wehikułu inwestycyjnego. Poniżej prezentujemy Państwu krótką charakterystykę poszczególnych spółek.

Krótka charakterystyka poszczególnych spółek grupowego inwestowania z rodziny Mzuri CFI

Mzuri CFI 1

Spółka zebrała kapitał na poziomie ok. 1,5 mln zł od ponad 60 Inwestorów. Celem Spółki był zakup i remont kamienicy a następnie sprzedaż mieszkań z przeznaczeniem na wynajem. W roku 2015 zidentyfikowano okazję inwestycyjną w Łodzi. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy prawnej, ekonomicznej i technicznej kamienica została kupiona. W chwili obecnej, czyli w grudniu 2016 roku, kończy się remont tego obiektu, a ponad 80% mieszkań zostało sprzedanych. Proces inwestycyjny zakończy się w I kwartale 2017 roku. Inwestorzy otrzymają zwrot zainwestowanego kapitału oraz wypłatę zysku na poziomie przekraczającym 10% w skali roku.

Mzuri CFI 2

Druga inicjatywa grupowego inwestowania w mieszkania na wynajem zebrała ok. 3 mln zł kapitału. Środki te zostały przeznaczone na zakup oraz remont pojedynczych mieszkań w największych miastach Polski. Mieszkania te następnie są wynajmowane i przynoszą Spółce przychód. Zysk osiągany przez Mzuri CFI 2 wypłacany jest Inwestorom 3 razy w roku. Spółka nastawiona jest na długookresowe działanie, więc nie ma planowanego terminu zakończenia procesu inwestycyjnego. Obecnie Spółka posiada 18 mieszkań w swoim portfelu i liczba ta rośnie, ponieważ do Spółki przystępować można przez cały czas. Za nowo zebrane wpłaty Spółka kupuje i remontuje kolejne mieszkania, następnie je wynajmuje. Docelowy zwrot roczny dla Inwestorów kształtować się będzie na poziomie ok. 6%.

Mzuri CFI Alfa

Wehikuł Mzuri CFI Alfa zgromadził ok. 1,4 mln zł kapitału. Strategią inwestycyjną tej Spółki jest flipping mieszkań, czyli zakup pojedynczych mieszkań w największych miastach w Polsce, przeprowadzenie ich remontu, wynajęcie, a następnie sprzedaż z zyskiem. Mzuri CFI Alfa obracać będzie w ten sposób mieszkaniami przez okres 5 lat, a cały zysk w tym okresie będzie reinwestowany. Po 5 latach Inwestorzy zdecydują czy Spółka ma kontynuować inwestowanie przez kolejny okres, czy może przejść na model rentierski – taki jaki stosuje Mzuri CFI 2, czy może zakończyć działalność i wypłacić zysk i kapitał. Zwrot po 5 latach szacowany jest na 10% w skali roku. Po pierwszym roku działalności Mzuri CFI Alfa nabyło już 5 mieszkań, z czego 3 zostały wyremontowane, wynajęte i sprzedane z zyskiem. Obecnie Spółka jest w trakcie nabywania oficyny w kamienicy w Łodzi.

Mzuri CFI 4

Po zidentyfikowaniu okazji inwestycyjnej w Warszawie w postaci domu jednorodzinnego, utworzona została czwarta spółka grupowego inwestowania Mzuri CFI 4. Wehikuł ten miał zgromadzić kapitał na poziomie ok. 1,5 mln zł niezbędny do przeprowadzenia inwestycji w postaci zakupu domu, wyremontowania go i sprzedania mieszkań z przeznaczeniem na wynajem. Spółka zgromadziła aż 7 mln zł, co sprawiło, że cel inwestycyjny został poszerzony i oprócz domu w Warszawie, Spółka obróci jeszcze dwiema kamienicami – jedną w Warszawie i jedną w Krakowie. Zwrot jaki otrzymają Inwestorzy po ok. 2 latach procesu inwestycyjnego to ok. 12% w skali roku. Aktualnie Spółka zakupiła już dwie pierwsze nieruchomości i jest w trakcie zakupu trzeciej. Rozpoczęły się prace przygotowawcze do przeprowadzenia remontów.

Kolejne Mzuri CFI w przygotowaniu

Już niebawem ruszy Mzuri CFI 5 – Spółka zakupi kilka gruntów, na których wybuduje nowe budynki z mieszkaniami na wynajem. Mieszkania zostaną sprzedane, a zwrot dla Inwestorów osiągnie ok. 10% w skali roku.

Materiał powstał we współpracy z MZURI Investments w ramach akcji “Inwestowanie w nieruchomości z MZURI Crowdfund Investing

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply